Foto: Shutterstock.
Publicerat 11 december, 2020

Nya branschregler för våtrum

Planerar du bygga eller renovera badrum? Då bör du ha koll på Byggkeramikrådets nya branschregler för våtrum, som släpps den 1 januari 2021.

De regler för våtrum (BBV) som Byggkeramikrådets tagit fram har blivit branschstandard för tätskikt och keramik i våtrum. Nu kommer den första uppdateringen på fem år och den här gången har Byggkeramikrådet tillsammans med GVK, Säker Vatten och Måleribranschens Våtrumskontroll MVK samordnat sina respektive branschregler och enats om gemensamma riktlinjer. Nu hoppas man att initiativet ska leda till ökad tydlighet och bättre kvalitet.

– Vi har samordnat våra regler på de punkter där de tidigare varit motsägelsefulla och synkroniserat dem tidsmässigt. På kort sikt ska det bli enklare att göra rätt. På lång sikt hoppas vi att detta leder till bättre utfört arbete och bättre kvalitet på badrummen. Samordningen är garanterat efterlängtad, säger Ralf Jerad, vd på Byggkeramikrådet.

[ Annons ]

Här är de viktigaste förändringarna i BBV21:1:

Omarbetad struktur för bättre tydlighet och flöde

Branschreglerna som tidigare varit uppdelad i två delar, är numera sammanslagna till en, med ny design och nya illustrationer som ger bättre flöde och ökad tydlighet.

Ändrade regler för fall runt brunn

Vid platsen för dusch och bad är fallregeln om 7–20 mm/m densamma som tidigare. Däremot kan vi ha ett fall på 40 mm/m mellan golvbrunn och bakvägg vilket underlättar när vi exempelvis använder kuvertskärning i fallet. Denna del beträds sällan och någon halkrisk beroende på det brantare fallet bedöms därför inte finnas.

Ökat avstånd till 60 mm cc mellan inkommande rör

Eftersom det fanns väldigt lite väggyta kvar mellan rören där vi skulle få fäste för manschetten har vi justerat cc-måttet mellan rören, från cc40 till cc60. Nya riktlinjerna lyder: cc60mm för rör upp till 32 mm i diameter, är rören större än 32 mm i diameter skall det vara 60 mm mellan rören.

Tydligare krav för genomföringar med el

I BBV har det tidigare saknats tydliga krav på elgenomföringar och det har vållat mycket osäkerhet på marknaden då det ändå har varit väldigt vanligt med sådana genomföringar. Nu ställer vi tydliga krav för hur de ska utföras på ett fackmässigt sätt.

Krav på att tröskel och karm ska vara i liv med vägg

Dörrkarm eller tröskel ska vara i liv med underlaget för tätskikt och monterad innan tätskiktet appliceras. Detta ger plattsättarna förutsättning att montera tätskikten på ett korrekt sätt utan snäva hörn och vinklar.

Här finns detaljerad information om förändringarna och de nya branschreglerna.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]