[ Annons ]

Bild: Sveriges Allmännytta.
Publicerat 5 juli, 2021

Ny rapport: Höga byggpriser hotar nyproduktion av hyresrätter

Det är för dyrt att bygga bostäder, vilket kan leda till att färre kan betala nyproduktionshyror. Det är några av slutsatserna i en ny rapport som Sveriges Allmännytta presenterade under Almedalsveckan.

Produktionspriserna för en genomsnittlig bostadsrätt och hyresrätt har ökat med 160 respektive 123 procent mellan 2000 och 2019. Under samma period ökade även bostadsrättspriset med 300 procent, vilket täcker de stigande produktionspriserna, skriver Sveriges Allmännytta i sin marknadsrapport. 

När det gäller hyresrätter är utvecklingen inte densamma. De stigande produktionspriserna har i stället bidragit till att byggandet av hyresrätter står för en allt mindre del av det totala byggandet,

[ Annons ]

– Det är av yttersta vikt att sänka byggpriserna för att upprätthålla en hög byggtakt och bygga hyresrätter som fler har råd med. Priserna har ökat under många år och under våren har vi sett en dramatisk utveckling av byggmaterialpriser som i värsta fall kan leda till att nyproduktion inte blir av, säger Anders Nordstrand, vd på Sveriges Allmännytta.

En undersökning av Demoskop visar att såväl politiker som allmänhet menar att bygga till lägre byggpriser är den viktigaste åtgärden för att förbättra såväl ungas som ekonomiskt svaga hushålls möjlighet att komma in på den ordinarie bostadsmarknaden. Även enklare byggregler, stimulera flyttkedjor och lägre markpriser bedöms som viktiga åtgärder.

Det går fortfarande relativt snabbt att få tillgång till en nyproducerad hyreslägenhet jämfört med det befintliga beståndet där kötiderna oftast är långa. 2020 uppgav en dryg tredjedel av Sveriges Allmännyttas medlemsföretag att de hyrt ut nyproduktion där den enskilt längsta kötiden var mindre än ett år. 21 procent uppgav att den enskilt längsta kötiden var noll till sex månader. Samtidigt tar uthyrningen av nyproduktion längre tid.

– 2020 uppgav 43 procent att de upplever att det tar längre tid att hyra ut jämfört med för två år sedan, 2017 var det 13 procent. Andelen som bedömer att det går snabbare att hyra ut har minskat från 44 till 25 procent. En signal om att den grupp som har råd med en ny hyresrätt minskar, säger Sofia Heintz, expert på fastighetsutveckling på Sveriges Allmännytta.

Marknadsrapporten visar också att anbudspriserna vid allmännyttans upphandlingar stiger efter 2019. Samtidigt har antalet anbud per upphandling ökat.

– Fler anbud borde pressa byggpriserna, men i stället har de ökat. Det ger en tydlig bild av att konkurrensen på byggmarknaden behöver förbättras, säger Sofia Heintz.

Marknadsrapporten stärker att det behövs en rad åtgärder för att pressa byggpriserna och öka byggtakten, som att införa balanserade ekonomiska villkor mellan upplåtelseformerna, underlätta för industrialiserat byggande och att allmännyttan borde undantas från LOU.

Läs hela rapporten här

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]