Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige. Foto: Magnus Glans
Publicerat 20 februari, 2023

Lokalt engagemang är grunden för ett område

Engagemang under tvång är fel väg. Därför betonar Anders Holmestig i sin ledare vikten av att olika aktörer tillsammans utvecklar effektiva verktyg i arbetet med platsutveckling.

Utvecklingen av Biblioteksgatan i centrala Stockholm, omdaningen av det tidigare industriområdet Godisfabriken i Gävle eller insatser för att skapa attraktiva och trygga bostadsområden i Gamlestaden i Göteborg, på Järvafältet i Stockholm och i Sofielund och Möllevången i Malmö är bara några exempel på satsningar för att utveckla ett område, det som ofta kallas BID (business improvement district).

Trots sina stora olikheter har de en sak gemensamt – ett gemensamt lokalt engagemang för att skapa ett attraktivare område och komma till rätta med utmaningar och problem.

[ Annons ]

BID-inspirerad samverkan kan ske genom lokala fastighetsägarföreningar som samverkar med kommuner, företagare, restauranger, butiker och andra lokala aktörer. Många gånger är kommunerna själva medlemmar eller bidrar aktivt i arbetet med att utveckla en plats.

Grundbulten för att utveckla ett område är inte att alla ska följa samma modell, utan att samverkan utgår från förutsättningarna på den enskilda platsen. Därför kan det se väldigt olika ut. Ibland tar den sig formen av en förening, ibland genom samfinansiering av projekt och ibland genom att kommunen går in och bidrar till finansiering.

Möjligheterna att anpassa samverkan till de lokala förutsättningarna och att bygga utveckling på lokalt engagemang är en modell som varit framgångsrik. För drygt ett år sedan konstaterade Boverket, efter att ha utrett frågan på regeringens uppdrag, att de frivilliga former för platsutveckling som finns i Sverige har varit framgångsrika. Internationella erfarenheter visar dessutom att tvingande lagstiftning inte är en framgångsrik väg. Tvärtom leder detta ofta till oengagemang bland de som deltar och gör det till och med svårare att involvera och engagera de som bor i ett BIDs-område.

För det är det här som är den springande punkten. Utvecklingen av ett område bygger på att de som kan bidra till att utveckla också har ett lokalt och genuint engagemang och tar ansvar för att bidra till den gemensamma utvecklingen.

Lokalt engagemang sänder positiva signaler om tilltro till området och bidrar till känslan av att det händer saker. Det skapar engagemang hos människor och lockar företag och nya aktörer.

Dessa lokala krafter i alla våra områden ska vi ta vara på. Det är viktigt att branschen, samhället och andra aktörer på platsen tillsammans utvecklar effektiva verktyg som kan användas till stöd i arbetet med platsutveckling. Det viktigaste incitamentet är insikten att ökad attraktivitet på en plats gynnar alla: boende, handel, fastighetsägare och samhället. Det kommer i sin tur få fler att vilja ta en aktiv del i utvecklingen av attraktiva, spännande och trygga platser.

Anders Holmestig,
vd Fastighetsägarna Sverige

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]