[ Annons ]

Flerbostadshus i Borås byggda under miljonprogrammets tid. Foto: Shutterstock
Publicerat 26 oktober, 2020

Låg energianvändning per person i miljonprogrammet

Miljonprogrammets byggnader hamnar ofta i fokus när åtgärder för energieffektivisering diskuteras. Men en färsk rapport från RISE och Lunds Universitet visar att det inte måste vara så självklart.

Ett nytt sätt att se på behovet av energieffektivisering som enbart fokuserar på de tekniska egenskaperna i bostadsbeståndet, utan också på hur vi faktiskt nyttjar ytorna. Det är frågor som ställs i en färsk publikation från RISE och Lunds Universitet.

Mätt i årlig energianvändning per kvadratmeter är miljonprogrammets hus, framförallt i flerbostadshusbeståndet, bland de mest ineffektiva. Men när fokus skiftas till individen, genom att istället mäta årlig energianvändning per person, hamnar dessa byggnader istället bland de allra mest energieffektiva.

[ Annons ]

– Detta kan bidra till ett nytt sätt att se på behovet av energieffektivisering som inte enbart fokuserar på de tekniska egenskaperna i bostadsbeståndet, utan också på hur vi faktiskt nyttjar de byggnader vi har, säger Jenny von Platten, doktorand på RISE och vid Lunds Universitet.

Rapporten visar hur skillnader i byggnaders energianvändning per kvadratmeter har minskat mellan olika inkomstgrupper över det senaste decenniet, detta samtidigt som skillnader i energianvändning per person i byggnader har ökat mellan inkomstgrupper under samma period.

– Det kan vara ett annat angreppsätt, när vi ska ta oss an behovet av energieffektivisering, där man också bör börja tänka kring nyttjandet, säger Jenny von Platten.

Dock framhåller rapporten att resonemanget inte innebär att människor ska bo alltför trångt för att minska energianvändningen i bostäder.

– Trångboddhet är ett problem, men ett ineffektivt utnyttjande av byggnader i mer välbeställda områden är också ett problem, säger Mikael Mangold, forskare på RISE.  

Jenny von Platten menar att det länge varit ett för ensidigt fokus på miljonprogrammet när det kommer till energieffektivisering. Naturligtvis finns där ett stort upprustningsbehov, ofta i kombination med stor potential för energieffektivisering. Men istället för att utmåla särskilda boendegrupper som energibovar anser hon att det är viktigt att ta hänsyn till mått som nyanserar den rådande bilden av vem som är energieffektiv och inte.

– Men kanske att man inte alltid behöver ha så enormt höga krav på energieffektivisering när man gör upprustningarna. Detta kan vara ett sätt att visa att man inte alltid måste satsa allt på omfattande energirenoveringar just där utan fokusera på de mer akuta behoven, säger Jenny von Platten.

[Läs relaterade artiklar]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]