[ Annons ]

– Jämlikhetskommissionen är tydliga i beskrivningen av hur allmännyttan inte kan svälja de grupper som idag står utanför bostadsmarknaden och att man därför måste titta på en social bostadssektor, alltså en svensk modell för social housing, säger Martin Lindvall.
Publicerat 17 augusti, 2020

”Jämlikhetskommission saknar djupare insikt men har förtjänster”

Fler alternativ för en svensk social bostadssektor, kanske till och med en statlig allmännytta. Det är ett av många förslag som finns med i jämlikhetskommissionens förslag, som här kommenteras av Fastighetsägarnas Martin Lindvall.

För två år sedan tillsatte regeringen en jämlikhetskommission med uppdrag att vaska fram förslag för att minska klyftorna i samhället. Nyligen lämnade Per Molander, ordförande för kommissionen, en rad olika förslag till finansminister Magdalena Andersson (S).

En röd tråd är hur Per Molander menar att staten abdikerat från sin uppgift på ett flertal politikområden. Utbildning, bostäder och integration är några av de områden där kommissionen lämnat förslag. Här finns förslag som berör båda det hyrda och ägda boendet. Flera är kända sen tidigare utredningar. Det kan nog också konstateras att ett flertal förslag knappast skulle gå att baxa igenom riksdagen med dagens parlamentariska läge.

[ Annons ]

– Här märks en kombination av flera redan utredda frågor blandat med långtgående krav som återkommande förts fram i debatten från vissa håll. Detta inte alltid med en djupare insikt om hur bostadsmarknaden faktiskt fungerar, säger Martin Lindvall, samhällspolitisk chef Fastighetsägarna Sverige.

Men han menar att Jämlikhetskommissionens rapport ändå har vissa förtjänster.

– Jag tycker att det är värdefullt att den tydliggör problemen med människor som hamnar utanför bostadsmarknaden och att dagens bostadspolitiska verktyg är otillräckliga. Här finns ett tydligt budskap till politiken om att agera.

Martin Lindvall tycker även det är intressant att Jämlikhetskommissionen fördjupar sig i skillnader mellan upplåtelseformerna, men tycker att den där missar viktiga aspekter.

– När man som jämlikhetskommissionen tar ett brett grepp om hur vi ska överbrygga klyftor i samhället, så hade det ju varit intressant även med ett längre resonemang kring social rörlighet på bostadsmarknaden, inklusive mellan överlåtelseformer. Trots att ägt boende är långsiktigt billigare utgår diskussionen alltjämt från att hushåll med svagare ekonomi ska hyra sin bostad, säger Martin Lindvall.

Ett förslag som sticker ut från de övriga , är uppmaningen till regeringen att undersöka fler alternativ för en svensk social bostadssektor, däribland en statlig allmännytta med behovsprövade bostäder. Resonemanget går ut på att det kan bli ett alltför stort steg att förändra de kommunala bostadsbolagens roll från att vara till för alla, till att fokusera på socialt utsatta grupper. ”Ett allmännyttigt statligt bostadsbolag som verkar för boendelösningar för utsatta grupper bör i stället analyseras”, står det i rapporten.

– Jämlikhetskommissionen är tydliga i beskrivningen av hur allmännyttan inte kan svälja de grupper som idag står utanför bostadsmarknaden och att man därför måste titta på en social bostadssektor, alltså en svensk modell för social housing, säger Martin Lindvall.

Enligt förslaget ska alltså staten stå som både huvudman och utförare i denna sociala bostadssektor.

– Jag är inte övertygad om att det är den bästa lösningen. Att staten står för finansieringen är rimligt, men man bör ha öppet för fler aktörer, jag ser gärna att det både är offentliga och privata aktörer som kan erbjuda lösningar, säger Martin Lindvall.

Att reda ut i detalj hur en svensk modell av social housing mer i detalj ska konstrueras föreslår Jämlikhetskommissionen ska redas ut av den redan tillsatta utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning genom ett tilläggsdirektiv.

– Det är i linje med den kritik vi tidigare framfört där vi menar att utredaren Karolina Skog (MP) fått för snäva direktiv. Hennes uppdrag utgår primärt från en översyn av verktyg som redan finns i stället för från frågan om vad som behövs. Men jag tror hon resonerar på liknande sätt och hoppas på en givande dialog med henne om det, säger Martin Lindvall.

Förslaget att höja det nuvarande investeringsstödet är inget nytt. Martin Lindvall menar att det knappast heller är politiskt genomförbart. Det tror han inte heller att förslaget om ett lagstadgat krav att hyresgäster ska kunna välja nivå vid renovering är. I princip har man dammat av det förslag som utredaren Agneta Börjesson (MP) la fram 2017.

– Men Jämlikhetskommissionen missar den konsekvensanalys som ändå gjordes då, konstaterar Martin Lindvall.

Slutsatsen då var att det till viss del kan vara en fördel för de boende. Men att den troliga effekten samtidigt skulle bli att de områden med lägst köpkraft skulle få vänta längst på renovering eller inte få någon alls, med ökad boendesegregation som följd.

Även Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder framhåller det som en förtjänst att utredningen belyser många av de problem som finns på bostadsmarknaden.

– Utredningen sätter fingret på de problem som skapats av politiken och som lett till ett ojämlikt samhälle. Det handlar bland annat om orättvisa skatter och urholkningen av socialförsäkringssystemet, säger Marie Linder till Hem och Hyra. Men inte heller hon är övertygad om att en statlig allmännytta är rätt väg. Hon är dock mer positiv till förslaget att öka hyresgästers inflytande vid renovering.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]