[ Annons ]

Publicerat 19 oktober, 2021

Investeringsstöd för storstadsregionerna prioriteras

Systemet för investeringsstöd med två potter ersätts med ett system som prioriterar storstadsregionerna. Det har regeringen beslutat idag.

Bakgrunden till beslutet är att förenkla hanteringen. Från och med den 1 februari 2020 har investeringsstöd fördelats på två potter. Den ena var avsedd för projekt i de tre storstadsregionerna, den andra för projekt i övriga landet. 

Storleken på potterna har baserats på behovet av bostadsbyggande i landets olika delar. Det har inneburit att 75 procent av medlen inledningsvis har gått till potten för storstadsregionerna, trots att efterfrågan på investeringsstöd har varit betydligt större utanför storstadsregionerna.

[ Annons ]

Boverket har löpande och vid behov omfördelat medel mellan potterna, men systemet har, i kombination med det höga antalet ansökningar, bidragit till långa väntetider på beslut för ärenden som varit färdigberedda av länsstyrelserna. 

Systemet har inte heller varit tillräckligt transparent för de som ansöker om investeringsstöd och väntar på beslut.

För att råda bot på problemen och förenkla hanteringen har regeringen beslutat att potterna ska tas bort och ersättas med ett nytt system. Ärenden från de tre storstadsregionerna ska nu prioriteras, och om det inte finns någon färdigberedd ansökan om investeringsstöd i någon av storstadsregionerna ska Boverket fördela tillgängliga medel mellan länsstyrelserna i förhållande till hur länge ärenden har väntat på beslut om stöd.

För att säkerställa att åtgärden får avsedd effekt kommer den att följas upp löpande. 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]