[ Annons ]

Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige. Foto: Johan Bergmark
Publicerat 4 maj, 2023

Frågorna Holmestig vill se på klimatmöte

Eltillförsel, energieffektivisering och cirkularitet är frågor som Fastighetsägarnas vd Anders Holmestig vill ha upp på bordet på regeringens nationella klimatmöte.

Under torsdagen började inbjudningarna till regeringens nationella klimatmöte dimpa ner. Exakt vilka som ska representera bygg- och fastighetssektorn på mötet, som hålls den 16 juni i Stockholm, är i skrivande stund inte helt klart. Den tjänsteperson på regeringskansliet som Fastighetstidningen talat med nämner byggjättar som NCC och Peab, även småhusbyggaren Älvsbyhus ska ha fått inbjudan. En komplett lista ska finnas tillgänglig på måndag.

En som är inbjuden, och som ämnar deltaga, är Fastighetsägarnas vd Anders Holmestig.

[ Annons ]

– En av de saker jag vill ha upp på bordet är tillförsel av fossilfri, såklart allrahelst förnybar, el. För vår bransch är det viktigt att det finns tillräckligt med el för att täcka fastigheternas behov. Men vi kommer även att se en snabb elektrifiering, vilket innebär ökande krav på laddstolpar och annat. Då är det viktigt att få en snabb utbyggnad av energislag som kan leverera på kort sikt, som vindkraft och solel.

När det gäller den sistnämnda menar Anders Holmestig att det behövs reformer för att underlätta ännu större täckning med solceller på taken.

– Man sänkte skatten för egenproducerad el för ett tag sedan, men vi anser att det bör vara nollskatt eftersom man avlastar elnätet när man producerar el för eget bruk.

Även att överföra el mellan egna fastigheter bör underlättas, anser Anders Holmestig.

Vi är i grunden positiva till att energieffektivisering drivs på EU-nivå.

Tillsammans med Fossilfritt Sverige presenterade fastighetsägarna nyligen förslag för ett ökat fokus på energieffektivisering. Där menar Anders Holmestig att varken nuvarande, eller tidigare, regering gjort hemläxan. Där vill han se tydligare incitament för energieffektiviseringsåtgärder.

Å andra sidan väntas tuffa krav från EU i form av EPBD.

– Vi är i grunden positiva till att energieffektivisering drivs på EU-nivå. Men det är samtidigt viktigt att regeringen driver på för en målstyrd utformning. Vi hyser stor oro för detaljstyrning som snarare kan minska incitamenten.

En tredje fråga Anders Holmestig kommer att ta med sig är cirkularitet inom byggande.

– Där finns det en färdplan där branschen driver på. Men det kan finnas olika hinder i form av hindrande regelverk som behöver lyftas. Det kan även finnas hinder för återbruk i hyreslagstiftning och annat, exempelvis hur ett återvunnet kök värderas i förhållande till ett nytt, säger Anders Holmestig.

Från flera håll har det riktats kritik mot att regeringen backar i klimatpolitiken. Tydligast exempel är reduktionsplikten. Även om han menar att näringslivet håller uppe takten, så är det en utveckling som oroar Anders Holmestig.

– Den nationella klimatpolitiken börjar hamna lite väl långt bak i tåget. Det samtidigt som EU har börjat flytta fram sina positioner på klimatområdet. Vi riskerar att hamna i bakvattnet.

Anders Holmestig menar att svensk fastighetsbransch kan drabbas av konkurrensnackdelar om den klimatplan som ska presenteras i höst blir alltför defensiv.

– Dels finns det ett grönt investerarkapital som är viktigt att locka hit. Dels har våra medlemmars kunder, främst på den kommersiella sidan, allt högre förväntningar på sig att agera hållbart. Då måste den de hyr av kunna leverera på den nivån.

Vid det nationella klimatmötet med näringsliv, civilsamhälle, intresseorganisationer och akademi deltar statsminister Ulf Kristersson, energi- och näringsminister Ebba Busch och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]