[ Annons ]

foto: Martin Alm
Publicerat 20 augusti, 2021

”En av vår tids stora utmaningar”

För att minska framtida översvämningar måste Gävle minska på hårdgjorda ytor och skapa mark som kan ta emot stora mängder vatten. Det enligt Gävles stadsarkitekt Helena Tallius Myrhman som menar att något måste göras, annars blir det värre.

I veckan kom det drygt 160 millimeter regn under ett dygn i Gävle, det motsvarar samma mängd som normalt kommer under två månader. Regnovädret skapade omfattande översvämningar som drabbade både fastigheter och vägar. Helena Tallius Myrhman, stadsarkitekt i Gävle, anser att det behövs förändringar för att förhindra liknande katastrofer i framtiden. Samtidigt som hon påpekar att problemet inte går att undvika helt.

– Naturligtvis inte helt, men konsekvenser av skyfall och stigande havsnivåer som orsakar stora skador kan dämpas rejält, när planering gjorts, åtgärder satts in för att förhindra och dämpa eventuella skyfall, säger Helena Tallius Myhrman.

[ Annons ]

Hur anser då Helena Tallius Myhrman att man ska bygga för att minska riskerna vid framtida oväder?

– Först vill jag säga att det är en strategisk viktig framtidsfråga av stor betydelse för Gävle. Att skapa en beredskap och resiliens hos staden. Så vi har förmågan att klara av olika förändringar och störningar. Men också att återhämta samhället vid klimat- och miljö-förändringar. Markytor som kan ta emot stora mängder vatten är grundläggande, säger Helena Tallius Myhrman.

För snart ett år sjösatte Gävle en ny arkitekturpolicy. Helena Tallius Myrhman var ansvarig för framtagandet av policyn.

– I arkitekturpolicyn lyfts fram att stadsbyggnadselement som grönska och vatten ska betraktas likvärdigt med byggnader och anläggningar, som naturliga delar av stadens livsmiljöer. Det är nödvändigt för att göra staden rustad för skyfall, stigande havsnivåer och värmeböljor, säger Helena Tallius Myhrman.

Nu anser Helena Tallius Myhrman att stadsplanering för att hantera kraftiga regn måste upp på agendan.

– Ja, det är en av vår tids stora utmaningar som måste göras. Staden ligger vid havet, har ett system med flera åar, ett avloppssystem som kräver stora åtgärder över tid och en stor areal hårdgjorda markytor. Det innebär en sårbarhet, säger Helena Tallius Myhrman.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]