Tor Borg och Maria Wetterstrand. Foto: SBAB och Fredrik Hjerling
Publicerat 17 augusti, 2020

Efter corona – reformera bostadskön

Ta bort amorteringskravet, öka bidragen till de socialt svaga och gör om bostadskön så att de som behöver en lägenhet mest går före i kön. Det är några av inspelen från Tor Borg, som ingår i Omstartskommissionen.  Maria Wetterstrand är kommissionens expert i grön omställning. 

Omstartskommissionen är en grupp med 11 framstående experter inom en rad strategiskt viktiga reformområden som bland annat finanspolitik och arbetsmarknad, bostäder, miljö och skatter. De har fått i uppgift av Handelskammaren i Stockholm att sammanställa tankar och förslag på hur Sverige på bästa sätt tar sig vidare under och efter pandemi.

I bostadsfrågan är det Tor Borg, nationalekonom på Boverket som sammanställt en lista på åtgärder han anser är centrala. 

[ Annons ]

– På kort sikt, och särskilt om effekterna av pandemin blir än mer påtagliga, handlar det om att undvika att folk blir vräkta och om bostadsbyggandet helt bromsar in staten är beredd med investeringsbidrag och kreditgarantier. 

Exakt hur mycket bostadssektorn hittills påverkats av pandemin är osäkert. Bilden är något splittrad. Boverkets prognos  från slutet av juni är att antalet påbörjade bostäder minskar med cirka 15 procent i år, då 44 500 bostäder påbörjas inräknat nettotillskott genom ombyggnader. Under 2021 faller takten till 41 500 bostäder enligt prognosen. 

Samtidigt har efterfrågan, efter en dip i mars/april, varit god på bostäder att döma av siffror från Svensk mäklarstatistik.  De tre senaste månaderna ökande priser på totalt mellan 1-2 procent i riket, villor har ökat i pris med 4,8 procent. 

– Det kan vara ett tecken på att många hemestrat och haft tid att fundera över sin bostadssituation och att det kan finnas köpare som vill ha större bostad och kunna jobba hemma, säger Tor Borg. 

Men omstarten kan, konstaterar Tor Borg, bli smärtsam för många av de som står utanför bostadsmarknaden när de dessutom nu även står utanför arbetsmarknaden på grund av pandemin.

– Den gruppen växer och även klyftan mellan insiders, vi som har ett boende, och outsiders växer. Ska ha en dynamisk ekonomi som inte stänger ute människor måste vi även ha en dynamisk bostadsmarknad och då krävs långsiktiga åtgärder, säger Tor Borg.

Det han framför allt pekar på är att helt ta bort amorteringskravet och inte som nu enbart pausa för de som redan har lån, samt att minska reavinstskatten och höja skatten för ägande av bostad.  Det skulle göra det enklare för unga och även öka rörligheten, 

Även social housing, även om han som många andra i debatten, inte vill använda just det ordet, är med på listan över åtgärder. 

– Jag kallar det för social bostadssektor. Vi bör på allvar utreda och planera för utveckling av en svensk social bostadssektor där subventioner och stöd går till dem behöver det, och inte de som själva kan ordna ett fullgott boende, menar Tor Borg. 

Han anser även att det är dags att se över hur bostadsköerna fungerar så att 

– Jag kan inte säga exakt hur, men det måste gå att hitta modeller som tar mer hänsyn till de sökandes behov.  Att folk som redan har en bostad och stått i kö i många år går före är väl inte rätt tänkt, säger Tor Borg. 

Tor Borg stod också för tankar om en grönare bostadspolitik.

– Det finns stora ambitioner att bygga hållbart. Men det allra hållbaraste när det gäller bostäder är ju faktiskt om vi bättre delar de bostäder vi redan har. Att bygga en massa leder till stora koldioxidutsläpp, sa Tor Borg.

Annars har ”grön omställningen post corona,” varit Maria Wetterstrands, vd?Miltton?Purpose och före detta språkrör för Miljöpartiet, område i Omstartskommissionen.

Hon tror inte att krisen i sig skapat några långsiktiga lösningar. Hon pekade på hur mänskligheten vid tidigare ekonomiska kriser ganska snabbt gått tillbaks till de utsläppsnivåer som var innan.

– Som mest minskade utsläppen med 17 procent en dag i April, men det är långt ifrån de utsläppsminskningar vi behöver nå, sa Maria Wetterstrand.

Sverige ligger trots allt långt fram på hållbarhetsområdet.

– Här har många företag tagit dessa frågor på allvar och förbundit sig att göra saker. Där kan intresset stärkas om man tillfället i akt när det ändå ska göras samhällsinvesteringar. Man inser också hur det också gör oss stärkare i att förebygga framtida kriser. Men i länder där man varit skeptiska hela tiden ser man krisen snarare som en ursäkt att slippa göra något på klimatområdet. Där handlar det bara om att behålla jobben inom kolgruvorna och så vidare, sa Maria Wetterstrand.

Rent konkret var det inga förslag om grön omställning i fastighetssektorn som inte synts tidigare. Mest konkret är att Omstartskommissionen vill inrätta ett nytt stöd för energieffektivisering av byggnader som ska vara särskilt riktat till investeringar i byggnadens klimatskal.

Bland förslagen märks också stöd för investeringar i vatten och avlopp, riktat till kommuner med vikande befolkningsunderlag eller med särskilda behov av att klimatsäkra sina VA-system. Man betonar också vikten att fortsätta diskussioner med arbetsmarknadens parter kring hur möjligheterna till distansarbete kan stärkas.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]