[ Annons ]

Foto: Shutterstock.
Publicerat 30 januari, 2019

Det här gäller vid andrahandsuthyrning

Det är vanligt att vilja hyra ut sin bostad i andra hand. Men för att det ska gå rätt till finns en rad regler som du som uthyrare bör ha koll på.

Att hyra ut sin lägenhet i andra hand är idag vanligt förekommande på bostadsmarknaden. Detta gör att det medföljer vissa regler som är väsentliga att förhålla sig till om du som bostadsinnehavare vill behålla din lägenhet. Det som dock kan skapa förvirring är vilka regler som finns och vad personen som hyr ut bostaden borde tänka på. Om du går i liknande tankar kan denna lista vara till hjälp för att räta ut eventuella frågetecken.

[ Annons ]

Tillstånd från bostadsrättsföreningen eller hyresnämnden
Vid andrahandsuthyrning av en bostadsrätt måste föreningens styrelse alltid ge samtycke till uthyrningen. Det föreningen vill veta är under vilken tid, av vilket skäl och till vem lägenheten ska hyras ut. Dessa punkter kan fastställas via en skriftlig ansökan. Om föreningen inte godkänner andrahandsuthyrningen kan uthyraren likväl hyra ut sin bostad om personen i fråga har tillstånd från hyresnämnden.

Skriv kontrakt och inventarieregister
För att undvika tvister vid slitage och skador är det viktigt att ett skriftligt kontrakt tecknas mellan uthyraren och hyresgästen innan uthyrningen. Detta är särskilt viktigt om boendet hyrs ut möblerad. Tänk även på att avlägsna föremål som har ett personligt värde och som inte kan ersättas.

Airbnb räknas som andrahandsuthyrning
Tjänster för korttidsuthyrning, som exempelvis Airbnb, bedöms som andrahandsuthyrning och kräver därför styrelsens godkännande. Åtminstone i de fall där du hyr ut hela lägenheten, i annat fall räknas det som inneboende. Om man vill hyra ut en bostad veckovis eller per dag, kan det bli svårt att få tillstånd till att hyra ut boendet via dessa hemsidor, då skälen inte anses som berättigade. Det är dock inte förbjudet och det är upp till föreningen om detta ska tillåtas eller inte.

Hyra och skatt

Vid en andrahandsuthyrning av en lägenhet har ägaren av bostadsrätten rätt att ta ut en kostnadsbaserad hyra. Hyrs boendet ut möblerat har bostadsrättsägaren rätt att ta ut en aning högre summa. Hyran får dock inte vara påtagligt högre än summan av bostadsrättshavarens drift- och kapitalkostnader.

Driftkostnader är de faktiska kostnader bostadsrättshavaren har för boendet med undantag för kapitalkostnader. Det rör sig om avgifter till föreningen, kostnad för el, bredband m.m. När det gäller kapitalkostnaden beräknas dessa som en schablon av en skälig avkastningsränta. Bedömningen görs med utgångspunkt i bostadsrättens marknadsvärde. På marknadsvärdet beräknas en skälig ränta som förväntas motsvara ungefär referensräntan plus ett par procentenheter. Denna ränta blir kapitalkostnaden. Bostadsrättshavarens faktiska kapitalkostnader spelar alltså inte in i bedömningen. Om en högre hyra än detta tas ut kan andrahandshyresgästen få till en sänkning genom att ansöka om det till hyresnämnden.  Vid uthyrning av en andra lägenhet får en kostnadsbaserad hyra endast tas ut på den första lägenheten.  Om fler än en lägenhet hyrs ut gäller nämligen hyreslagens regler för alla lägenheter utöver den första.
Skatt ska betalas om hyresersättningen är högre än de avdrag som uthyraren har rätt att göra, exempelvis schablonavdrag som ligger på 40 000 kronor. Uthyraren ska sedan räkna ut eventuellt överskott av uthyrningen och beskatta det som inkomst av kapital. Skatten är 30 procent.

Maxgräns på uthyrning

Det finns enligt lag ingen tidsgräns på hur lång tid en andrahandsuthyrning får vara, styrelsen kan dock tidsbestämma tillståndet. Det är vanligtvis skälen till uthyrningen som bestämmer tiden, vilket i regel värderas svagare ju längre tid uthyrningen fortgår.

Bostadsrättsägaren bär ansvaret   
Eftersom föreningen inte har några juridiska krav gentemot den person som bor i andra hand, ligger ansvaret över åtagandena gentemot föreningen på bostadsrättsägaren. Det är ägaren av bostadsrätten som ska se till att månadsavgiften betalas in i tid och att grannarna inte störs. Föreningen ska dock vara försedd med kontaktuppgifterna till andrahandshyresgästen så att personen ska kunna gå att nå.

Mer info finns att läsa här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]