7 av 10 ordföranden i bostadsrättsföreningar är män. Foto: Shutterstock
Publicerat 27 januari, 2020

Dags att uppdatera stadgarna

Om inte bostadsrättsföreningens stadgar uppdaterats sedan 2016 behöver de troligtvis uppdateras nu. Som en hjälp har Fastighetsägarna tagit fram en ny version av sin stadgemall.

Efter ändringarna i lagen om ekonomiska föreningar som gjordes 2016 och 2018 ska alla bostadsrättsföreningar ha stadgar som stämmer överens med lagstiftningen.

[ Annons ]

– Har föreningen inte uppdaterat stadgarna sedan 2016 behöver man troligtvis göra det. Har men de senaste åren uppdaterat stadgarna är den ändå viktigt att se till att stadgarnas innehåll stämmer med lagar och regler, säger Johan Kleveland, förbundsjurist på Fastighetsägarna.

Enligt Johan Kleveland har man lagt stor vikt på att fram stadgar med tydlig ansvarsfördelning underhåll mellan föreningen och bostadsrättshavaren när det gäller underhåll, vilket är en vanlig konfliktfråga.

– Vi har också tydliggjort vilka avgifter som får tas ut och hur man bör reglera andrahandsuthyrning. Stadgarna är vidare lättöverskådliga för att det ska vara enkelt att hitta rätt bestämmelse. Även bostadsrättshavare ska kunna läsa stadgarna varför det är viktigt att de är lättlästa. Mallen för stadgar är förstås även uppdaterade efter den senaste lagstiftningen, säger Johan Kleveland.

Han rekommenderar att föreningarna går igenom sina nuvarande stadgar och jämför med Fastighetsägarnas mall.

– Vill ni göra anpassningar se till att skrivningarna är juridiskt hållbara och inte bryter mot bostadsrättslagen eller lagen om ekonomiska föreningar. Vissa paragrafer kan ändras medan andra regleras i lag. Är du det minsta tveksam kontakta vår medlemsjour så kan vi ge er vägledning, uppmanar Johan Kleveland-

Ny stadgar ska normalt sett antas på två efter varandra följande föreningsstämmor. Om alla röstberättigade deltar på första stämman, själva eller via fullmakt, och stämman enhälligt antar stadgeändringen räcker det med en stämma. Därefter är det viktigt att de registreras hos Bolagsverket. Det är först då som stadgarna gäller.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]