Bostadsområdet Fossilen i Lund fick investeringsstöd 2017.
Publicerat 24 november, 2021

Byggstödet väck med budget

I och med att M, KD och SD fick igenom sin gemensamma budget kommer investeringsstödet för hyresbostäder att avskaffas redan i januari nästa år.

Det står nu klart att den regering som tillträder tvingas regera med Moderaternas, Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas budget. Redan tidigare har partierna kritiserat investeringsstödet för hyres- och studentbostäder, man ser subventionerna som ineffektiva och snedvridande för marknaden. I och med den gemensamma budgeten kommer stödet att försvinna redan nästa år. Det gäller även stödet för energieffektivisering.

Dock kommer de projekt som har beviljats stödet innan årsskiftet att få ersättning som utlovat när projektet är färdigställt.

[ Annons ]

Enligt Boverkets statistik har det i snitt beviljats stöd för 8 800 hyresbostäder per år. Stödet användes för 27 procent av bostäderna som byggdes år 2020.

Med bakgrund av det uttryckte Unobo, Heimstaden, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden , Riksbyggen, Gislavedshus, Tierpsbyggen, Bostaden i Umeå, Victoria Park & Hembla samt Sveriges Allmännytta oro i en debattartikel i SvD. Där varnar de för att ett indraget stöd kan påverka byggandet på flera håll i landet. Bolagen menar att utfasning av investeringsstödet borde ske successivt under en längre tid för att marknaden ska hinna ställa om.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]