Ingela Lindh, ordförande Fastighetsägarna Sverige. Foto: Magnus Glans
Publicerat 6 december, 2021

Bra med boambitioner

Riksdagen har fattat kloka beslut som gör hyresrätten till ett fortsatt attraktivt boende för många. Kanske man också kan ta sig an utmaningarna inom den sociala bostadspolitiken. Det hoppas Ingela Lindh i sin ledare.

Snart är vi inne i ett valår. Att frågan om trygghet kommer diskuteras, såväl i politiken som på arbetsplatser och vid middagsbord, står väl utom allt tvivel. De senaste årens oroväckande utveckling med skjutningar och sprängningar påverkar oss alla.

En fråga som dock inte verkar ta sig från middagsborden till den offentliga debatten är bostadsfrågan. Jag tror att vi är många som samtalar om var våra barn ska bo när de flyttar hemifrån, hur mycket man kan hjälpa dem och var de kommer att ha råd att bo.

[ Annons ]

Att vi som bransch lyfter bostadsfrågan i våra möten med politiker är självklart. Att öka bostadsbyggandet och att se till att den kan följa efterfrågan och förändringar i samhället är viktigt. Men det finns också fler aspekter än själva mängden lägenheter som är viktiga att lyfta. Det är ett stort ansvar att äga och förvalta hyresfastigheter, eftersom det handlar om människors hem. För oss är det en självklarhet att bostäder och lokaler ska vara i gott skick. 

Vi behöver också ta oss an utmaningarna med att allt fler har svårt att etablera sig på den ordinarie bostadsmarknaden.

Det är därför vi ställer höga krav på våra medlemmar genom våra etiska regler och vårt system med ansvarsnämnder. Vi kommer aldrig försvara fastighetsägare som inte lever upp till de krav som finns på en god förvaltning. I november beslutade riksdagen om skärpta regler mot oseriösa hyresvärdar. Det ska bli lättare för kommuner att ingripa mot den som missköter förvaltningen av hyreshus. Ett litet antal oseriösa fastighetsägare förstör för hela branschen, därför är det bra att det finns möjlighet att agera mot dessa.

Det riksdagen också gjorde, genom sitt beslut om att låta dagens fungerande regelverk för ansvar och beslut om renoveringar av hyreshus ligga kvar, var att indirekt bekräfta de bostadspolitiska ambitioner om världens bästa boendestandard som präglat svensk bostadspolitik i mer än ett halvt sekel.

Beslutet är viktigt. Dels för att det handlar om att bibehålla en god standardnivå för att hyresrätten ska fortsätta att vara ett attraktivt boende för många. Dels för att det är avgörande för att det ska vara intressant att investera i både befintliga hyresrätter och i nya.

För ökade investeringar i hyresrätter behövs. Boverket beräknar att enbart kostnaden för att renovera miljonprogrammets hyreshus uppgår till 500 miljarder kronor. Utöver det tillkommer investeringar i nya hyreshus som är avgörande för att vi ska ha en fungerande bostadsmarknad där det är möjligt att flytta till jobb och studier. 

Men vi behöver också ta oss an utmaningarna med att allt fler har svårt att etablera sig på den ordinarie bostadsmarknaden. Det handlar om att underlätta för de som är nya på bostadsmarknaden, för de som får en förändrad livssituation men också för de som står längst från en egen bostad att komma in på bostadsmarknaden.

Den statliga utredningen om social bostadspolitik, som leds av Karolina Skog, har nu fått förlängt till mars 2022. Det är bra. Frågan är komplicerad och det behövs en gedigen analys för att kunna lägga verkningsfulla förslag. Men även om frågan är komplicerad borde principerna vara enkla att enas om. Den enskilda personens behov ska stå i centrum, inte systemets. En social bostadspolitik.

Ingela Lindh,
ordförande Fastighetsägarna Sverige

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]