Illustration: Niklas Asker
Publicerat 8 maj, 2017

Att stävja brott

Sexhandel, organiserad brottslighet och handel med svarta lägenhetskontrakt utgör hot mot såväl individer, samhället som fastighetsvärden. Det brottsförebyggande arbetet har blivit en allt större del i många fastighetsbolags vardag.

Underlåtenhetsbrott är relativt ovanligt i Sverige. Till skillnad mot ett flertal andra länder finns ingen civilkuragelagstiftning, handlingspliktutredningen avrådde en sådan lagstiftning 2011. Därför är det intressant att det länge funnits ett underlåtenhetsbrott mer eller mindre förbehållet fastighetsägare. Troligen var det inte många som kände till att man som hyresvärd kan dömas till ansvar för koppleri. Detta om man vet att en lägenhet används för prostitution och inte gör ”vad som skäligen kan begäras för att upplåtelsen ska upphöra” (Brottsbalken 6:12 andra stycket).

[ Annons ]

Denna lite bortglömda paragraf har nyligen börjat praktiseras av polisen i Göteborg som ett sätt att rå på sexhandeln på thaimassagesalonger. Trots att man lagt ner mycket arbete har man bara lyckats driva ett fåtal fall till villkorlig dom. Inte minst har de seriösa thaimassagesalongerna drabbats då de dagligen får frågor om sexuella tjänster.
Genom att använda sig av koppleriregeln i brottsbalken har alltså polisen hittat en juridisk väg utan att behöva gå ända till domstol. Där polisen kan konstatera att det säljs sexuella tjänster informeras fastighetsägaren som får en viss tid på sig att på något sätt avbryta verksamheten, till exempel genom att säga upp hyresgästen.

– En stor fördel med arbetssättet är att det engagerar fler delar i samhället. Vi inom polisen löser inte ett sånt problem ensamma, fler måste engagera sig, säger Barbro Jönsson, jurist och verksamhetsutvecklare vid polisens region Väst.

Även om det sätter stor press på en fastighetsägare som egentligen inte alls har med den brottsliga handlingen att göra så är Fastighetsägarna Sveriges chefsjurist Marie Öhrström försiktigt positiv.

– Det förekommer att man som fastighetsägare eller bostadsrättsförening har en verksamhet i huset som inte känns riktigt bra och inte stämmer med vad man avtalat om. Men när man har kontakt med lokalhyresgästen kan det vara svårt att få fram konkreta bevis. Då är det bra att kunna samverka och få draghjälp av polisen för att kunna bli av med lokalhyresgästen.

Den fastighetsägare som agerar på våra uppgifter kommer vi alltid att backa upp till hundra procent.
Barbro Jönsson, jurist och verksamhetsutvecklare vid polisens region Väst

Här sker alltså uppsägning utan att det finns någon dom som fastställt brottet. Riskerar då fastighetsägaren att bli ersättningsskyldig om polisens bevisning inte skulle visa sig hålla? Barbro Jönsson hänvisar till förarbetet till lagen där det betonas att det inte krävs en fällande dom utan att det också finns möjlighet att agera utifrån vetskap från sociala myndigheter eller polis.

– Och den fastighetsägare som agerar på våra uppgifter kommer vi alltid att backa upp till hundra procent. Vi kommer alltid att ha så mycket på fötterna att det kommer att hålla. Det kan jag garantera, säger Barbro Jönsson.

Något problem med thaimassagesalonger har inte Sveriges största fastighetsbolag Vasakronan haft, dessa hyr i regel av mindre fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

– Men jag tror att flera fastighetsägare på grund av detta får ett uppvaknande och inser att man har ett ansvar där vi nog också måste börja titta på kunderna och deras verksamhet, säger Vasakronans hållbarhetschef Anna Denell.

Vi får in 400 till 500 tips om oriktiga hyresförhållanden per år.
Birgitta Gradin, uthyrningschef på Stockholmshem

I andra branscher, inte minst på kapitalmarknaden, har det gått att se en tydlig trend där bolagen i sitt hållbarhetsarbete redovisar att de pengar man tjänar kommer från schysst verksamhet. Anna Denell tror att det kommer sprida sig även till fastighetsbranschen. Lägsta nivån är så klart att inte hyra ut till direkt brottslig verksamhet.

– Men jag tror att vi kommer att röra oss mot att också säga nej till verksamheter som inte känns etiskt riktiga, men som kanske inte är olagliga. Det har blivit ett större fokus på hela värdekedjan, även kunderna och vad de gör. Då behöver vi fundera över vilken typ av verksamhet vi stödjer när vi hyr ut en lokal, säger Anna Denell.

Vasakronan har hittills inte tagit upp arbetet för att stävja brottslig eller oetisk verksamhet i sin hållbarhetsredovisning. Det är heller inget krav som ställs i den internationella standarden GRI (Global Reporting Initiative), eftersom det är upp till respektive företag att själv identifera vad som är väsentligt.

– Men ju fler som börjar prata om det, desto större är sannolikheten att frågan uppfattas som väsentlig, säger Anna Denell.

Centrumledningen satte in tuff moteld som inbegrep att man gick igenom blivande hyresgästers umgängeskretsar och relationer.
Per Lorentz, vd Pinkerton

Säkerhetsföretaget Pinkerton (som tills alldeles nyligen hette Seccredo) hjälper fastighetsägare med att göra riskbedömningar av tilltänkta lokalhyresgäster.

– Får man in ett ruttet äpple i en korg så kan snart alla äpplen i korgen vara dåliga. Därför är det viktigt att mota Olle i grind.

Det är en liknelse Per Lorentz, vd på Pinkerton, gärna återvänder till när han ska beskriva varför det är viktigt att göra en ordentlig koll innan man tecknar avtal. Han nämner Kista Galleria, som är ett känt exempel: Centrumet hade tidigare problem med dels ett fåtal enskilda näringsidkare och deras kopplingar in i olika nätverk, dels kriminalitet i form av rån, misshandel och bilstölder. Centrumledningen satte in tuff moteld som bland annat inbegrep att man gick igenom blivande hyresgästers umgängeskretsar och relationer.

– Det är viktigt att göra det känt både för nuvarande och presumtiva personer som vill in och driva verksamhet att det är ett ”hårt mål”, säger Per Lorentz.

Att anlita en konsult som Pinkerton för att göra en bedömning kostar runt 8 000 kronor per bedömning. Det är så klart inte nödvändigt om det är en stor internationell kedja som är påtänkt.

– Jag vill helst inte peka ut vissa branscher. Men restauranger och caféer är kontantintensiva verksamheter som ofta kan byta ägare snabbt. Där kan det finnas anledning att vara extra vaksam.

Det handlar om en i grunden tämligen enkel kontroll av bland annat belastnings- och betalningshistorik.

– Och tvärtemot vad många tror brukar vi anse att det är större anledning att tänka efter en extra gång om det är den ekonomiska delen som är problematisk. Flera år gamla prickar i brottsregistret kan vara av karaktären ung och oförståndig. Men en trasslig ekonomi här och nu kan leda till att man hamnar i press och fattar dåliga beslut, säger Per Lorentz.

Men om allt kommer från öppna källor – varför inte bara göra det själv?

– Vi kan berätta för våra kunder precis hur det går till. Men vi gör hundratals kontroller per år. Det gör att det går snabbare, det blir mer kostnadseffektivt. Och inte minst har våra analytiker också en sådan vana att de ser mönster som andra sannolikt skulle missa.

Att kartlägga den typen av mönster är också viktigt när det handlar om att stävja illegal handel med hyreskontrakt. På Stockholmshem arbetar numera tre jurister heltid med att stävja oriktiga hyresförhållanden. En av dem är utredaren Riccardo Moschetta.

– Vi har manualer, men det blir allt oftare att man hoppar över dem eftersom ärendena hela tiden tar nya vägar.

Birgitta Gradin, uthyrningschef på Stockholmshem, ser ett växande problem. Där det tidigare mest handlade om att man försökte behålla en övernattningslägenhet trots att man hade ett annat boende står man idag inför en ljusskygg verksamhet som omsätter stora pengar.

– I takt med att bostadsmarknaden blir allt trängre så blir också människor allt mer uppfinningsrika. Vi får in 400 till 500 tips om oriktiga hyresförhållanden per år. Det blir ett allt större utredningsarbete och vi hamnar oftare i hyresnämnden, säger Birgitta Gradin.

Som kommunalt bolag har Stockholmshem tydliga ägardirektiv att arbeta förebyggande. Men Birgitta Gradin menar att det hade man gjort oavsett.

– När folk inte vet vilka som är deras grannar ökar otryggheten i våra bostadsområden. Vi ser också hur de som bor i andra hand inte vågar ringa och felanmäla av rädsla för att det ska avslöja förstahandshyresgästen. Det drabbar oss i form av ökat slitage men även vattenskador samt problem med angrepp av ohyra som inte åtgärdas, säger Birgitta Gradin.

Handel med folkbokföringsadresser är ett problem som dykt upp på senare år.

– Det kan visa sig att 20 personer är folkbokförda i en liten lägenhet. Även om det rent hyresjuridiskt egentligen inte är ett problem för oss så minskar vår kontroll över fastigheten, säger Riccardo Moschetta.

Men främst är det förmedlingssajter som Airbnb som bidrar till att Riccardo Moschetta och hans kollegor aldrig får tomt på sina skrivbord. Nyligen avgjordes ett fall i hovrätten. Det rättsliga läget kan tyckas uppenbart: hyresgästen monterade kodlås på dörren, lägenheten annonserades som ”a marvelous central home” och i sociala medier lades det upp bilder på hyresgästen lapandes drinkar i Västindien. Ändå kunde den olovliga uthyrningen fortgå i två år.

– Det är en väldigt lång process. Först ska vi samla ihop bevisning, sen ska man vänta på tid i hyresnämnden. Och han kunde, även om det i slutänden var uppenbart att han inte skulle få behålla lägenheten, överklaga upp i hovrätten. Det finns stora pengar att tjäna, och det enda men riskerar är lägenheten som man egentligen inte har något behov av, säger Birgitta Gradin.

I en nu två år gammal rapport från polisen ”Illegal handel med lägenhetskontrakt inom den organiserade brottsligheten i Stockholm” uppmärksammades hur flera mord kunde kopplas till olaglig handel med lägenhetskontrakt. Rapportförfattaren Kristian Halldin, arbetar numera som säkerhetsstrateg på Stockholms stad, ett arbete som även det inbegriper oriktiga hyresförhållanden. Hans uppfattning är att situationen i stort sett är densamma nu.

– Snarare har förutsättningarna för problemet förstärkts. Att det råder en påtaglig bostadsbrist, är naturligtvis en stark drivkraft. Och problemet dyker upp på fler håll i landet, 2015 var det mestadels ett storstadsfenomen.

Precis som Per Lorentz menar han att det viktiga är att agera förebyggande. Viktigast är att sprida kunskap till de som möter problemet i vardagen.

– Bovärdar och liknande måste få kunskap, stöd och rutiner för hur de kan ta tipsen vidare.

Men han konstaterar att det blir en allt större utmaning i och med att den organiserade brottsligheten ser en relativt riskfri möjlighet att tjäna stora mängder snabba pengar mer riskfritt än exempelvis narkotikahandel.

– I slutändan är det såklart en fråga hur mycket man mäktar med. Det krävs mycket bevissäkring för att det ska hålla hela vägen i hyresnämnden… och gärna en sväng i hovrätten.

I november ska regeringens särskilda utredare presentera sina åtgärder mot handel med hyreskontrakt. Där ingår bland annat att överväga straffrättsliga förändringar. Kristian Halldin menar att det ur ett rent samhällsperspektiv är bråttom att komma tillrätta med denna alltmer organiserade brottsligheten.

– Tryggheten i områden börjar redan i husen. Man får tysta samhällen när man bor under så osäkra förhållanden. Inte minst måste samhällskontraktet kring välfärdsystem fungera. Det blir så stora konsekvenser för svaga grupper som inte får bostad och för företag som inte får arbetskraft.

[ FAKTA ]
Om du misstänker svarthandel
Fastighetsägarna har tagit fram en checklista som kan användas vid misstanke om svarthandel med hyreskontrakt i samband med ett lägenhetsbyte. Den finns på fastighetsagarna.se.
Bland kontrollpunkterna:
• Besök bytesfastigheten och kontrollera att den tillträdande hyresgästens namn finns i porten och på lägenhetsdörren.
• Kontrollera lägenhetsnummer för samtliga inblandade lägenheter hos kommunen.
• Kontrollera hos Skatteverket om fler är folkbokförda på den föreslagna hyresgästens lägenhet.

[ Reportage ]
[ Nyheter ]
[ Krönikor ]