[ Annons ]

Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige. Foto: Johan Bergmark
Publicerat 22 februari, 2021

Återinför inte ett dåligt fungerande hyresstöd

Det är inte rimligt att en bransch ska fungera både som myndighet och finansiär av ett statligt stöd. Anders Holmestig uppmanar riksdagen att tänka en gång till innan beslut att återinföra ett dåligt fungerande hyresstöd klubbas.

Inte helt överraskande tog riksdagens finansutskott den 12 februari ett beslut att återinföra hyresstödet. Den 25 februari fattar riksdagen formellt beslut om en extra ändringsbudget från regeringen med förslag om ett återinförande av det statliga hyresrabattstödet.

Fastighetsägarnas uppmaning till regeringen och riksdagspartierna har från början varit tydlig: Tänk om och lägg resurserna på att förlänga och förbättra omställningsstödet och andra direktstöd till företag istället för att återinföra det dåligt fungerande hyresstödet.

[ Annons ]

Det hyresrabattstöd som fanns under april-juni 2020 konstruerades under stor tidspress och blev av förklarliga skäl inte optimalt. Redan när hyresrabattstödet infördes framförde vi från Fastighetsägarna att stödet hade många allvarliga brister:

  • Fastighetsägare förväntades agera myndighet och bedöma vilka företag som skulle vara berättigade till och få ta del av stödet
  • Fastighetsägare förväntades att själva finansiera det statliga stödet till lokalhyresgästerna med samma summa som staten
  • Stödet skapade orimliga förväntningar hos hyresgästerna om att alla företag skulle få hyresrabattstöd
  • Utformningen av stödet skapade onödigt mycket konflikt och administration för fastighetsägare och våra hyresgäster.

Vi anser att det är en statlig uppgift att avgöra vilka företag som ska erhålla statligt stöd.

Hyresrabattstödet avvecklades efter andra kvartalet 2020 med hänvisning till att det nu finns omställningsstöd och andra direktstöd att söka för företag. Det är därför mycket anmärkningsvärt att regeringen, trots de uppenbara bristerna föreslår att hyresrabattstödet ska återinföras under perioden januari till mars 2021 med samma upplägg som det tidigare hyresrabattstödet.

Vi kan inte acceptera en ordning som innebär att staten pressar oss som bransch att fungera som både myndighet och finansiär av ett statligt stöd. Ingen annan bransch har ålagts ett motsvarande ansvar. Många hyresgäster är också negativa till denna modell. Vi anser att det är en statlig uppgift att avgöra vilka företag som ska erhålla statligt stöd. Det är också statens uppgift att stå för hela finansieringen av stödet och inte en enskild bransch. Inget annat jämförbart land har en liknande ordning för stöd till hyresgäster som det regeringen nu föreslår.

Än finns chansen för riksdagen att satsa på stöd som fungerar och som har möjlighet att snabbt nå livskraftiga företag i behov av stöd. Därför bör planerna på ett hyresrabattstöd snabbt överges. Omställningsstödet, som är ett stöd för att ge företag täckning för fasta kostnader som hyra, måste därför komma på plats snabbare. Korta förlängningar av de statliga direktstöden och långa beslutsprocesser innan stödet är på plats ger inte livskraftiga företag långsiktiga förutsättningar att klara sig genom pandemin.

Vi anser därför att omställningsstödet redan nu behöver förlängas hela första halvåret 2021 för att lindra pandemins skada på jobb och företag. Men det räcker inte med enbart en förlängning av stöden. Handläggnings- och utbetalningstiden måste förkortas kraftigt så att stöden verkligen når fram till krisande företag i tid.

Resurser ska läggas där de gör störst nytta. Fortfarande finns möjlighet för riksdagen att hantera resurserna rätt. Satsa på omställningsstödet och se till att stödet når fram till företagen i tid.

Anders Holmestig,
vd Fastighetsägarna Sverige

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]