Jonathan Öhman, Kommunikationschef Victoriahem. Foto: Victoriahem
Publicerat 5 december, 2022

Ansiktslyftning för miljonprogrammet

Victoriahem, en av Sveriges största ägare av miljonprogramsområden, vill återupprätta ryktet av det hårt kritiserade bostadsprojektet.

Bostadsbristen skulle lösas och levnadsstandarden höjas. Det var grundtanken när riksdagen 1965 beslutade att en miljon bostäder skulle byggas landet runt under tio år.

Men allt blev inte som det var tänkt. Många känner till problemen med otrygghet, sociala utmaningar och upprustningsbehov, särskilt i storstädernas ytterområden. Victoriahem har ägt, förvaltat och utvecklat miljonprogramsområdena i tio år, och vill nu nyansera bilden och visa upp fördelarna genom en lansering av nya sajten Vi Lyfter Miljonprogrammet.

[ Annons ]

– Vi vill dela med oss av våra insikter, men också vara en kanal för att sprida andra experters tankar och erfarenheter, säger Jonathan Öhman, Kommunikationschef på Victoriahem

Det övergripande syftet är att ge en bredare och mindre svartvit bild av miljonprogramsområden, säger han.

– Vi ser absolut utmaningarna och vi möter dem som fastighetsägare varje dag. Men det finns en enorm potential i både hus, utemiljöer och alla fantastiska människor som bor där. Vi hoppas kunna bidra till diskussionen om miljonprogramsområdenas utveckling med en lite mer hoppfull och möjlighetsinriktad bild. Vi tycker också det är ett bra läge att dra igång en sådan sajt när valrörelsens debatter lagt sig lite och ett mer nyanserat och lösningsinriktat samtal tar vid.

Tanken är att nå beslutsfattare på både kommunal- och riksnivå, samt även opinionsbildare och andra som är intresserade av miljonprogrammets framtida utveckling.

– I områdena vi förvaltar ökar både trygghet och trivsel bland de boende som en effekt av att vi satsar där. Om man följer den politiska och mediala diskussionen om miljonprogamsområden är det lätt att få en bild av att precis allt går åt fel håll och att det som görs inte får effekt. Sanningen är att väldigt mycket bra sker och stora investeringar görs exempelvis av både privata och allmännyttiga fastighetsbolag.

Enligt Jonathan Öhman ger dessa investeringar effekt och på många håll har de kommit en bra bit i att beta av den 50 år gamla underhållsskulden och dessutom ökat de boendes trivsel i sina områden.

– Det finns stora utmaningar och problem i miljonprogramsområden runtom i Sverige, men vi kan med gemensamma krafter faktiskt komma tillrätta med många av dem. Det är en berättelse som också behöver få synas när vi som samhälle pratar och beslutar om framtiden, säger Jonathan Öhman.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]