Stefan Larsson är jurist och docent i teknik och social förändring på avdelningen för Fastighetsvetenskap, LTH, Lunds universitet. Han är chef för det digitala samhället-programmet på tankesmedjan Fores, samt vetenskaplig rådgivare för såväl AI Sustainability Center som Konsumentverket.
Publicerat 3 september, 2019

Ta plats i den digitala ekologin

Datainsamling, plattformarnas betydelse och automatisering har formligen exploderat. Detta även om utvecklingen främst drivs av andra aktörer än de som förvaltar och äger fastigheter. Det är dags för fastighetsägare och förvaltare att koppla ett digitalt grepp.

Tänk på alla uppkopplade saker som bärs in av de människor som bor eller arbetar i en fastighet; telefoner som pingar basstationer och wifi-routrar, laddade med smarta röstassistenter och en mängd appar. Det betyder att både operatörer, digitala plattformsjättar, telefontillverkare och en kader av appdesignföretag är där och lyssnar och mäter av, profilerar kunder och matchar behov.

[ Annons ]

Om vi sedan blickar åt något mer stationärt uppkopplade ting så behöver vi inkludera allt från låslösningar och tv-apparater till robotdammsugare som scannar rummen och termostater som lär sig. Poängen här är att denna datainsamling och informationsförmedling utförs av en stor mängd aktörer i realtid utan att fastighetsägare nödvändigtvis är inblandad eller har någon som helst kontroll.

Inspireras av:
Upptäckarglädjen och övertygelsen att alla hinder går att övervinna hos min ettårige son Ruben. En kaospilot som försöker, försöker – och försöker igen. Och sen klarar han det.

Det är mycket som en fastighetsägare inte bör blanda sig i. Men frågan är var gränsen kan och bör gå. Borde man samverka, möjliggöra eller rentav motverka? Det är en strategisk fråga.

Att lyfta digitaliseringens breda och strategiska betydelse för fastighetssektorn är behövligt. Lika mycket för att fånga de möjligheter som uppstår, som för att föregripa de fallgropar som ett alltför blint teknikoptimistiskt framåtskridande kan leda till. Men också för att säkerställa tillit och förtroende gentemot kund, som är den viktigaste relationen.

Fastighetsbranschens aktörer behöver rimligen fråga sig vilken roll i den digitala ekologin de vill ha? Vilken information vill de själva samla in och förvalta och hur ska de bibehålla kundernas tillit och förtroende i processen? Vill man erbjuda datadrivna individualiserade tjänster – finns det alternativa affärsmodeller som möjliggörs av digitalisering?

Illustration: Johan Isaksson

Transparens och tillit är avgörande. Det kan finnas behov för fastighetsägare att förtydliga för hyrestagare eller passerande vilken information som samlas in. Det kan rentav finnas behov av att skydda individer från viss typ av datainsamling – exempelvis ansiktsigenkänning i gallerior.

Digitalisering betyder helt enkelt att andra aktörer, som traditionellt inte har funnits i fastighetssektorn, kommer in. De erbjuder en rad tjänster inuti eller i relation till fastigheterna. Som fastighetsägare riskerar man att förlora kontroll och affärsmöjligheter.

Om man däremot själv utvecklar tjänster, men gör det utan att förstå vilka fallgropar som finns med datainsamling och automatiserade teknologier, riskerar man att öppna för ett etiskt och juridiskt haveri. Steget från välvillig tjänsteutvecklare till illegitim övervakare kan vara påfallande kort.

Att teckna sin egen genomtänkta strategi och finna sin plats i den data-drivna ekologin är nödvändigt.

Stefan Larsson

[ Annons ]

[ Krönikor ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]