[ Annons ]

Publicerat 26 augusti, 2019

Privatiserade t-banestationer

Privat kapital och ägande inom infrastruktur har ofta utmålats som en lösning, när de offentliga medlen tryter. Konsultföretaget WSP har tillsammans med Lunds universitet tagit fram en rapport som visar att det kan finnas ett värde i att låta nya aktörer äga och förvalta viss infrastruktur, exempelvis tunnelbanestationer i Stockholm.

– I en stad värderas tid mycket högt, säger Fredrik Bergström på WSP som är en av upphovsmännen till studien. – Därför blir centrala platser exempelvis inom kollektivtrafiken viktiga för att etablera handel och service.

[ Annons ]

”Privat ägande av infrastruktur är en kontroversiell och komplex fråga, men i den forskning som WSP bedrivit har man identifierat ett antal områden där potentialen är stor – både att locka privat kapital och där nyttan för medborgarna skulle öka. Ett exempel är tunnelbanestationer.” skriver WSP i sitt pressmeddelande och fortsätter:

”Ett annat exempel är rastplatser i mer trafikerade lägen. Dessa kan bära på en kommersiell potential som idag är outnyttjad och där en driven aktör skulle kunna skapa en mycket bättre upplevelse för trafikanterna.”

Varför skulle en privat aktör vara så mycket bättre än det offentliga på att utnyttja centrala lägen?

– Privata aktörer har ett helt annat incitament att förädla platser med högt potentiellt värde. Vi ser på fastighetsmarknaden att vissa företag specialiserar sig på just de. De köper fastigheter, utvecklar dem och säljer dem sedan vidare, säger Fredrik Bergström.

Bland tidigare lyckade exempel nämner Fredrik Bergström Liljeholmen i sydvästra Stockholm.

– Tidigare var det väldigt tråkigt där, men nu har det byggts bostäder och en galleria. Även Arenastaden i Solna är ett bra exempel.

Vilka tunnelbanestationer tror du skulle kunna utvecklas av en privat aktör?

– Gullmarsplan är ett bra exempel. När det gäller pendeltågsstationer tror jag Huddinge och Flemmingsberg har potential.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]