[ Annons ]

Anders Holmestig, vd, Fastighetsägarna. Foto: Fastighetsägarna
Publicerat 20 september, 2023

Fastighetsägarna: släng hyresförvärvsförslaget i papperskorgen

En återinförd hyresförvärvslag skulle ge mer rättsosäkerhet, högre kostnader och längre ledtider och därmed sakna nytta. Det menar Fastighetsägarna.

I en ny statlig utredning föreslås en ny hyresförvärvslag för att skärpa kontrollen vid överlåtelser av fastigheter. Detta för att skydda bostadshyresgäster mot brottslig användning av den svenska fastighetsmarknaden. Den utredningen bör skickas direkt till papperskorgen, tycker Fastighetsägarna Sveriges vd Anders Holmestig:

– Utredarens egen undersökning visar att förvaltningen av hyresbostadsfastigheter är god. Att utredaren ändå föreslår ett återinförande av en hyresförvärvslag är obegripligt. Om förslagen blir verklighet skulle det innebära betydande rättsosäkerhet och ökade kostnader vid överlåtelser av hyresfastigheter. Vi står mitt i en byggkris. Det behövs investeringar i nya bostäder, samhällsutveckling och upprustning av utsatta områden. Fastighetsmarknaden behöver incitament och stabila regelverk, inte längre ledtider och ökad regelbörda, säger Anders Holmestig.

[ Annons ]

Förslaget innebär enligt Fastighetsägarna en betydande risk för minskad investeringsvilja i bostäder, samhällsutveckling och renoveringar. Handläggningstiden hos kommunerna föreslås vara flera månader lång, och om ärendet överlämnas till hyresnämnden och överklagas till hovrätten skulle tillståndsprocessen i värsta fall kunna ta flera år, framhåller Fastighetsägarna.

I förlängningen kan det leda till dyrare bostäder eller att nödvändig upprustning och utveckling av befintliga hyresfastigheter inte kommer till stånd överhuvudtaget på grund av bristande finansiering, menar Marie Öhrström, chefsjurist Fastighetsägarna Sverige.              

– Den förra hyresförvärvslagen avskaffades 2010 eftersom den var ineffektiv och svårtillämpad. Lagen kritiserades också för att vara ett ingrepp i äganderätten. Inga av dessa brister har läkts i utredarens förslag.

Hon menar att konsumentskyddet på hyresmarknaden är starkt. Vid bristande förvaltning finns det redan idag skyddsregler för de boende i hyreslagen.

– Dessutom har bostadsförvaltningslagen nyligen försetts med skarpa verktyg för kommuner att ingripa mot eventuella brister. Använd dem i stället för att införa ett tungrott system som drabbar hela fastighetsmarknaden, säger Marie Öhrström.

Dessutom är Fastighetsägarna kritiska mot att det kan finnas undantag från kravet på anmälan och granskning, till exempel om förvärvaren är ett kommunalt fastighetsföretag. De menar att detta kan utgöra en otillåten snedvridning av konkurrensen på fastighetsmarknaden.


Utredarens tre förslag:

  • En ny hyresförvärvslag som ska ha ett brett tillämpningsområde och innehålla få undantag från skyldigheten att anmäla förvärv av hyresfastigheter till kommunen. Om kommunen kräver närmare kontroll lämnas ärendet till hyresnämnden för ett yttrande. Nämnden ska ta hänsyn till om förvärvaren kan förvalta fastigheten på ett acceptabelt sätt, eller om denne tidigare har misskött sig eller på grund av personliga eller ekonomiska förhållanden är olämplig att äga fastigheten. Om ansökan avslås blir köpet ogiltigt.
  • Ombildning ska ske genom åtgärder för att förhindra att hyresgäster förbigås vid ombildningar till bostadsrätt. För att räknas med i den kvalificerade majoritet som krävs för ett beslut om ombildning måste en röstande ha varit folkbokförd på fastigheten under minst sex månader närmast före föreningsstämman. Dessutom föreslås att en ekonomisk förening som äger uthyrda lägenheter måste uppfylla samma krav som vid vanliga ombildningar innan den kan omregistreras till en bostadsrättsförening.
  • Slutligen måste en fysisk person uppge sitt identitetsnummer i lagfartsansökan, medan en juridisk person måste uppge sitt organisationsnummer och följa lagen om registrering av verkliga huvudmän.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]