[ Annons ]

Martin Lindvall, samhällspolitisk chef Fastighetsägarna
Publicerat 24 maj, 2021

”Det blir obalanserat när man inte ser helheten i förslaget”

Invänta förslaget i sin helhet, istället för att skapa missförstånd kring enskilda brottstycken. Så kommenterar Fastighetsägarnas Martin Lindvall de uppgifter kring fri hyressättning för nyproducerade lägenheter som nu cirkulerar.

Det är Dagens Nyheter som pratat med personer med insikt i utredningen om  fri hyressättning i nyproduktion. Enligt DN kommer förslaget att innebära att hyresvärdar kommer kunna bestämma vad hyran ska ligga på, och även kunna höja den ju mer eftertraktat ett bostadsområde blir.

Det är något motvilligt som Martin Lindvall, samhällspolitisk chef Fastighetsägarna Sverige, kommenterar de uppgifter som cirkulerar. Dels för att han deltar som expert i utredningen och därför lyder under viss sekretess. Dels för att han anser att det är klokt att invänta utredaren Kazimir Åbergs betänkande i sin helhet, istället för att bygga luftslott på enskildheter.

[ Annons ]

– Förslaget bygger på en balans mellan hyresvärdens och hyresgästens intressen. En större frihet kring hyressättningen balanseras till exempel av regler som ska säkerställa att besittningsskyddet förblir starkt. Om man inte ser helheten i förslaget, utan väljer ut enskilda bitar, då blir det en felaktig och obalanserad bild, säger Martin Lindvall.

Att det handlar om att hyresvärden och en enskild hyresgäst fritt kan komma överens om vad hyran ska vara för nybyggda lägenheter är i sig ingen nyhet. Det framkom redan av utredningsdirektivet. Men Martin Lindvall menar att det inte är helt sant när det påstås att förslaget skulle innebära att det då i praktiken blir den hyra som värden presenterar.

– Det finns i förslaget regler som i praktiken begränsar kontraktsfriheten. Hyresnivåer kommer att kunna prövas. Det är inte osannolikt att en och annan  ivrig marknadsförespråkare kommer tycka att förslaget inte i tillräcklig utsträckning innebär fri hyressättning, säger Martin Lindvall.

Enligt DN blir det ingen särskild tariff för hyreshöjningen, utan hyran höjs med konsumentprisindex (KPI), eller alltså med den allmänna inflationen.

– Jag har noterat viss upprördhet över detta, men undrar om alla kritiker förstår hur det fungerar i dag. Vi har ofta påpekat det problematiska i årliga hyresjusteringar som inte ens når upp till inflationen, och det förblir en utmaning för fastighetsägare också med det här förslaget. Men ur ett konsumentperspektiv är skillnaderna mellan inflation och årlig hyresjustering i dag inte så stora, menar Martin Lindvall.

Ännu fler har slagit bakut över uppgiften att hyran ska kunna höjas med mer än med KPI om det till exempel byggs en tunnelbanestation och området blir mer attraktivt. Alltså helt utan att fastighetsägaren gjort något.

– Då har man inte förstått att det redan fungerar så i bruksvärdessystemet. En ny tunnelbanestation kan innebära ett ökat bruksvärde genom att läget därmed anses ha förbättrats. Så där blir det ingen skillnad.

Det finns emellertid, precis som anges i direktivet, andra faktorer som bör beaktas för hyresutvecklingen förklarar Martin Lindvall, men hänvisar här till betänkandet när det blir offentligt.

Från flera håll har det påpekats att presumtionshyran redan tangerar marknadshyran på de flesta orter, och enligt dig kanske det inte blir några drastiska skillnader i övrigt. Är då reformen så viktig alls?

– Det stämmer att utrymmet för högre nyproduktionshyror i dag är begränsat på de flesta orter. Men förslaget medför en större trygghet avseende hyresintäkterna redan från start, i förhållande till vad som gäller vid egensatta eller presumtionshyror. Hyressättningen blir mer transparent, inte minst genom den offentliga hyresstatistiken, och kommer avsevärt bättre än i dag kunna spegla den lokala marknadsutvecklingen över tid.

En ytterligare fördel, som Martin Lindvall menar framgår när man ser förslaget i sin helhet, är de stärkta drivkrafterna för hyresvärdar att erbjuda bostäder och en boendekvalitet som upplevs attraktiva.

– Det lönar sig att erbjuda något som folk är beredda att betala mer för. Och den som inte vinnlägger sig om ett attraktivt erbjudande riskerar ytterst att de egna hyresgästerna driver genom en sänkning av hyran. I grunden är detta inget kontroversiellt. För många har det länge varit självklart att här, som i andra branscher, försöka möta eller överträffa marknadens önskemål.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]