Foto: Botkyrkabyggen
Publicerat 8 mars, 2019

Botkyrkabyggen prisas för jämställdhetsarbete

Botkyrkabyggen vinner Arbetsförmedlingens pris för Bästa initiativ inom jämställdhet. Man får priset för sin satsning Qvinna i Botkyrka samt för bolagets mångåriga och strukturerade arbete för mångfald.

Priset delades ut på Arbetsförmedlingens Jämställdhetsdag den 8 mars, som sammanfaller med den internationella Kvinnodagen. I motiveringen stod bland annat: ”Botkyrkabyggen – inte enbart den senaste satsningen ”Qvinna i Botkyrka” – utan även för att den hänger samman med ett medvetet, strategiskt och mångårigt arbete för ökad jämställdhet och mångfald, vilket borgar för att ni kan bidra till en positiv utveckling som är hållbar över tid och som kan spridas till fler områden i samhället”

[ Annons ]

– Fantastiskt roligt att vårt mångåriga – och i flera delar svåra – arbete för mångfald och jämställdhet prisas av Arbetsförmedlingen. För att lyckas har Botkyrkabyggen kopplat samman det sociala hållbarhetsarbetet med det företagsekonomiska. Qvinna i Botkyrka är inget ensidigt ”hjälp-projekt”, vi har noggranna rekryteringar, kriterier och utvärderingar baserat på en tydlig struktur. Det är nödvändigt för att detta ska kunna vara en långsiktig satsning, projektens tid är förbi, säger Chris Österlund, VD för Botkyrkabyggen.

Några exempel på Botkyrkabyggens framgångsrika arbete för mångfalld och jämställdhet:

  • I dag städar 15 kvinnor inom ramen för jämställdhetssatsningen bolagets fastigheter och gårdar i Fittja och Norsborg. Målet är att ha 100 kvinnor anställda inom Qvinna i Botkyrka år 2025. Kvinnorna är anställda med kollektivavtal och får bland annat utbildning i städteknik, svenska, jämställdhet, hälsa och livsstil samt att motverka hot och våld.
  • Samarbete med Dagliga verksamheten i stadsdelen Storvreten.
  • Utbildningar för samtliga anställda och chefer i jämställdhet, mångfald och likabehandling.
  • Botkyrkabyggen arbetar aktivt för att tillsätta arbetsgrupper, projektteam och andra grupperingar med en så bred mångfald som möjligt.
  • Botkyrkabyggen har 56% kvinnor och 44 % män anställda. I företagsledningen är 50% kvinnor och 50% män. Cirka 45 % av medarbetarna har utländsk härkomst och representerar 15 olika nationaliteter och med hjälp av bolagets kompetensbaserade rekryteringsprocess kommer andelen att öka ytterligare.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]