Ulrika Blomqvist, vd Bostadsrätterna.
Publicerat 17 januari, 2023

Bostadsrättstrio vill se rättvisare elstöd

I ett öppet brev till energi- och näringsminister Ebba Busch kräver Riksbyggen, Bostadsrätterna och HSB att bostadsrättsföreningar får samma elstöd som boende i andra upplåtelseformer.

Bostadsrättstrion menar i brevet att det är ”väsentligt att alla hushåll i Sverige, oavsett upplåtelseform, får del av de elstöd regeringen utlovat.”, och inte behandlas styvmoderligt jämfört med andra hushåll.

Den tidigare regeringens elprisstöd för vinter 2021/2022 hade en utformning som innebar att bostadsrättsföreningar inte kunde ta del av kompensationen. Nu har den nya regeringen aviserat ett extra elstöd för november och december 2022, där man enligt brevskrivarna upprepar den tidigare skevheten.

[ Annons ]

Det nya stödet ska också gå till hushållen, inte företag, vilket då innebär att många bostadsrättsföreningar inte får ta del av stödet även om de har höga elkostnader.

– Regeringen borde ha hanterat stödet annorlunda. Som det är nu säger regeringen att privatpersoner enligt plan ska få elprisstödet under februari månad, men det stämmer inte. Vi ser att just bostadsrättsföreningar som fastighetsägare och därmed bostadsrättshavarna får vänta på stödet, vilket slår mot privatpersoners ekonomi. Dessutom får privatpersoner i fastigheter med gemensam el vänta längre än andra boende. Det är enligt vår uppfattning inte rimligt, säger Ulrika Blomqvist, vd Bostadsrätterna.

Ett annat exempel är föreningar med gemensam el i form av ett enda elnätsabonnemang där föreningen vidaredebiterar medlemmarna för den faktiska förbrukningen. Bland dessa finns det föreningar där medlemmarna själva ansvarar för uppvärmningen och som inte får utbetalt elstöd under februari, vilket planeras gälla för andra hushåll.

Ytterligare ett exempel som tas upp är bostadsrättsföreningar som ställt om till elkrävande bergvärme. Eftersom bostadsrättsföreningar räknas som företag får dessa vänta på elstödet, trots att de under senaste året har haft stora kostnader.

Är det rimligt att få elstöd om man valt bort fjärrvärme för bergvärmepump och därmed medvetet gjort sig mer känslig för fluktuationer i elpris?

– Det är nog inte någon bostadsrättsförening som har valt bergvärme därför att det skulle vara ett sämre alternativ än fjärrvärme. Tvärtom har ju dessa föreningar tagit ett ansvar när de gjort stora investeringar i bergvärme för att på så sätt säkerställa uppvärmningen i bostäderna och allmänna utrymmen till vad som tidigare varit till en rimlig kostnad. Få har ens kunnat ana att elpriserna skulle utvecklas på detta sätt. Nu sitter bostadsrättsföreningarna och dess medlemmar i en rävsax där de behandlas annorlunda jämfört med andra fastighetsägare, säger Ulrika Blomqvist.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]