[ Annons ]

Att ha nära till kollektivtrafiken är den viktigaste faktorn för 8 av 10 bostadsköpare.
Publicerat 15 augusti, 2016

Närhet till kollektivtrafik avgörande vid bostadsköp

Parker och förskolor i all ära. Hur många meter det är till busshållplatsen är viktigast för den som ska köpa bostad, och smärtgränsen för promenadavstånd är 10 minuter.

En ny undersökning från Skanska visar att 76 procent anser att goda förbindelser med kollektivtrafiken är den viktigaste aspekten när man väljer var man vill bo. För var femte är närhet till kollektivtrafik helt avgörande vid bostadsköpet. Den näst viktigaste lägesfaktorn är närhet till livsmedelsbutiker och annan service.

[ Annons ]

De flesta anser att det maximalt ska ta tio minuter att gå till närmaste station. Längre avstånd än så accepteras inte ens av var tionde person. Vilken typ av kollektivtrafik som finns i närheten är mindre viktigt. Var tredje person svarar att de vill bo i närhet till en busslinje, 21 procent föredrar tunnelbanan och var tionde vill bo i anslutning till spårvagn eller tvärbana. För var femte spelar det ingen roll vilket färdmedel de bor nära så länge det finns en förbindelse med kollektivtrafiken.

Den tid man kan tänka sig att spendera på att pendla mellan jobb och bostad varierar, 35 procent anger 21-30 minuter enkel resa och nästan lika många (34 procent) har
45 minuter som övre gräns. Däremot vill en övervägande majoritet undvika för många byten, endast åtta procent av de tillfrågade kan tänka sig mer än ett byte med kollektivtrafiken för att ta sig mellan hemmet och arbetet.

Topplista – viktigaste aspekterna vid val av bostadsläge*
1. Goda förbindelser med kollektivtrafiken:  76 %
2. Närhet till service t.ex. livsmedelsbutiker/apotek: 59 %
3. Parkerings- eller garageplats i området:  50 %
4. Närhet till grönområden:   49 %
5. Närhet till dagis/skolor:   13 %

* Flervalsfråga med totalt åtta svarsalternativ

– Vi ser här vilken avgörande roll kollektivtrafiken spelar i människors vardag och i förlängningen för att skapa attraktiva bostadsområden. Med dagens bostadsbrist borde samplanering av infrastruktur och bostadsbyggande vara en prioriterad fråga. Det är så förutsättningarna för ett storskaligt bostadsbyggande kan skapas, säger Magnus Lambertsson, marknadschef på Skanska Nya Hem.

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd i maj 2016 via Skanskas Bopanel med totalt 971 svarande. Skanskas Bopanel består av över 2 000 bostadsköpare med varierande ålder och livssituation.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]