[ Annons ]

Caroline Szyber (KD) är övertygad om att tillval i hyresrätter ger flera goda effekter, men Morgan Johansson (S) befarar att en sådan möjlighet skulle kunna missbrukas. Foto: Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet/Sveriges Riksdag
Publicerat 25 november, 2015

Justitieministern skjuter ner förslag om tillval i hyresrätter

Till- och frånval i hyresrätter skulle ge större inflytande över det egna boendet och dessutom skapa nya arbetstillfällen. Det framför Kristdemokraternas riksdagsledamot Caroline Szyber i en skrivelse till justitieminister Morgan Johansson (S) – som väljer att inte gå vidare med förslaget.

Frågan om till- och frånval har utretts i omgångar sedan 2008 och en lagrådsremiss med förslag till förenklingar lades fram i juni 2014. Sedan dess har inte mycket hänt, och i ett brev till justitieminister Morgan Johansson (S) vill Caroline Szyber veta varför.

[ Annons ]

”Idag är boende i hyresrätt standardiserat utifrån byggnormer. Med friheten och egenmakten att själv få välja nivå på materialval och service får vi en prisvariation som utvecklar hyresrätten och gör den mer anpassningsbar efter kundgrupp”, skriver Caroline Szyber till Morgan Johansson.

Men justitieministern väljer att inte gå vidare med förslaget till riksdagen. I sitt svar framhåller han att möjligheten att teckna avtal om till- och frånval kan skapa problem i form av orimligt höga tillvalskostnader i hyresrätter i landets mest ansträngda bostadsmarknader.

”Kärnan i den förra regeringens förslag är att ett avtalat tillägg för ett tillval i princip inte ska kunna ändras av hyresnämnden. En så strikt regel för dessa fall kan leda till problem. En nackdel som tas upp i lagrådsremissen är att hyresvärdar i städer med bostadsbrist kan få ett intresse av att erbjuda lägenheter med höga tillägg”, motiverar Morgan Johansson beslutet att inte gå vidare med förslaget.

Fastighetsägarna, som var en av remissinstanserna under utredningen av förslaget, är besvikna över justitieministerns beslut som de kallar en missad chans att stärka hyresrätten som boendeform.

Läs brevväxlingen mellan Caroline Szyber och Morgan Johansson här.

– Förhoppningarna om att en ändring var på väg var stora i fastighetsbranschen när den förra regeringen lade fram förslaget efter att frågan utretts så länge. Möjligheten till till- och frånval hade haft stor betydelse för fastighetsägare att erbjuda ett modernt och kundanpassat boende. Den utvecklingsmöjligheten sätter nu regeringen effektivt stopp för, säger Mikael Gulliksson, chefsjurist Fastighetsägarna Sverige, och fortsätter;

– Fastighetsägare vill kunna erbjuda sina hyresgäster olika former av tillval, men då måste det också ge genomslag på hyresnivåerna. Därför är regeringens beslut att inte gå vidare med utredningens förslag olyckligt.

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]