[ Annons ]

Publicerat 13 september, 2018

Behöver vi en minister för fastighetsfinansiering?

Valet är över och de heta frågorna ligger nu på politikernas bord. Bostads- och fastighetsfrågor tenderar allt mer att handla om finansiering och skatt. Amorteringar, paketeringar och begränsning av ränteavdrag. En möjlig lösning kunde vara en fastighetsfinansieringsminister med placering på finansdepartementet.

[ Annons ]

Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna, Sverige. (Foto: Magnus Glans)
– Nej, det behövs inte. Däremot är det angeläget att bostadsfrågorna hanteras tillsammans med övriga fastighetsfrågor och av en minister som har tyngd i regeringen. Den formella hemvisten av frågorna blir därför av underordnad betydelse givet att vi har en regering som kan samverka på djupet kring dessa frågor.

Stefan Attefall, konsult, f.d. bostadsminister 2010–2014. (Foto: Richard L Eriksson)
– Nej, men vi behöver en regering som tar ett helhetsgrepp kring bostadsfrågorna där stats-, finans-, bostads-, miljö- och socialministrar har en gemensam strategi för att utveckla en ny social bostadspolitik. Bostadsministern bör få ansvar också för hyresjuridik.

Ragnhild Backman, Backmans Fastighets- & Företagsutveckling, Örnsköldsvik.
– Branschen är viktig ur ett samhällsperspektiv och behöver därmed särskild uppmärksamhet inom rikspolitiken. Det är förstås helt nödvändigt att rätt kompetens finns inom såväl finans, miljö och bygg, men därmed inte nödvändigt med en särskild ministerpost inom finansdepartementet.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]