Foto: Skärmdump, SVT Play.
Publicerat 21 juni, 2021

Vänsterpartiets uppgifter om hyreshöjningar i nyproduktion är felaktiga

I debatten har Vänsterpartiet varnat för höjda hyror med upp till 80 procent i nyproduktion om det blir fri hyressättning. Deras uppgifter är felaktiga visar Fastighetstidningens koll med källor som V hänvisat till.

Regeringen är avsatt på grund av utredningen om friare hyressättning i nyproduktion. Hotbilden som målats upp av Vänsterpartiet är att en förändring av nyproduktionshyran kommer att leda till högre hyror i nyproduktionen som idag utgör cirka en procent av hyresrätterna. 

I en intervju med Fastighetstidningen sade Vänsterpartiets bostadspolitiska talesperson Momodou Malcolm Jallow att hyran i nyproducerade lägenheter kan gå upp med mellan 15–50 procent  och hänvisade då till en rapport som Ramboll gjort för Hyresgästföreningen,

[ Annons ]

Under söndagens Agenda i SVT  (20 juni) där partiledaren Nooshi Dagostar utfrågades undrade programledaren om Vänstern inte överdriver effekterna eftersom hyrorna inte kommer att påverkas nämnvärt enligt branschen. Dadgostar svarade då att det finns många bedömare, till exempel Finanspolitiska rådet och Hyresgästföreningen som kommer till andra slutsatser. ”Det rör sig om 20 till 80 procents höjningar beroende på vad man bor någonstans”, svarade vänsterledaren. 

Nu är detta en bild som varken Ramboll eller Finanspolitiska rådet känner igen 

– Någon analys av fri hyressättning i nyproduktion har rådet inte gjort. I rapporten Friare hyressättning och likformig bostadsbeskattning skissade vi på friare hyressättning för nya kontrakt, beskattning av småhus, bostadsrätter och fastighetsägare var andra. Förändringarna innebar ett relativt brett grepp på centrala frågor på bostadsmarknaden och de syftade till att skapa en bättre fungerande marknad, med ett effektivare utnyttjande av bostadsbeståndet

Det finns alltså väsentliga skillnader mellan det som rådet föreslog och det som diskuteras i dagens debatt, säger Niklas Frank, vice kanslichef på Finanspolitiska rådet.

Han konstaterar också att i de beräkningar som gjordes av rådet 2017 hamnade hyran för nyproduktion över medianhyran för lägenheter styrda av marknaden. För Storstockholm skulle denna hyra landa på 1 754 kronor per kvadratmeter och år, motsvarande för nyproduktion var 2 057 kronor, alltså cirka 15 procent dyrare än beräknad ”marknadshyra”. 

Hos Ramboll som gjort två utredningar om marknadshyrors effekter beställda av Hyresgästföreningen betonar konsulten Andreas Pistol att deras beräkningar på hyreshöjningar, där till exempel Stockholm skulle få 52 procent högre hyror i snitt, inte inkluderar nyproduktion. 

– Vi satte gränsen för fastigheter byggda innan 2013, så dessa siffror handlar inte om nyproduktion. Vi har presumtionshyressystemet och antagandet i vår rapport är att nyproduktion därför att den hyran redan är i linje med marknaden, säger Andreas Pistol.  

Har ni uppskattat hur mycket hyran i nyproduktion kan öka om den sätts helt fri?

– Nej, vi gjorde inga sådana beräkningar. Det vi som sagt kom fram till är att vi gör antagande i vår analys att nyproduktionen redan är på en marknadsmässig nivå till följd av presumtionshyressystemet. 

Utrymmet för hyreshöjningar i nyproduktion är även begränsat enligt Länsstyrelsen i Stockholm. I en ny rapport, Bekymrat läge på bostadsmarknaden – Stockholm har blivit för dyrt, skriver utredarna att hyresnivåerna är på höga nivåer och att efterfrågan därför begränsad . Det finns risker för att tomma outhyrda bostäder om både byggandet och hyreskostnaderna ökar menar Länsstyrelsen. Cirka 60 procent av hushållen i Stockholm har ingen ekonomisk möjlighet att efterfråga en ny hyresrätt. 

Roger Gustafsson, nationalekonom på Boverket, säger till Fastighetstidningen att han just nu tittar på denna fråga om hur friare hyror kan påverka nyproduktionen, det som en del av Boverkets remissvar till utredningen. 

– När det gäller frågan om det redan idag är en marknadshyra finns inget tidigare material framtaget hos oss och jag vill på grund av omständigheterna vara försiktig med att uttala någon åsikt i detta, säger Roger Gustafsson. 

Fastighetstidningen har igår och idag sökt Vänsterpartiet för en kommentar och för att få reda vad de bygger sina uppgifter på men har ännu inte fått något svar. 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]