Hjalmar Petri äger ett flertal fastigheter på Storgatan i Växjö där hyresintäkter från stora företag uteblivit. Foto: Shutterstock
Publicerat 15 maj, 2020

Storföretagen struntade i att betala hyran

Flera av de större affärskedjorna meddelade plötsligt att man på grund av coronakrisen inte tänkte betala full hyra. Ett oacceptabelt beteende som slår hårt mot mindre bolag, menar Rickard Petri vd på fastighetsbolaget Hjalmar Petri i Växjö.

I den undersökning som Fastighetsägarna gjort bland små- och medelstora fastighetsföretag framgår att där små och medelstora butiksägare inom sällanköpshandeln i stor utsträckning betalar den avtalade hyran, så har vartannat större företag helt enkelt valt att inte betala hela hyreskostnaden.

Något som Rickard Petri, vd för fastighetsbolaget Hjalmar Petri i Växjö fått erfara.

[ Annons ]

– Vi har både lokala aktörer och ett antal av de större kedjorna bland våra lokalhyresgäster. Och under mars månad fick vi brev från de större kedjorna, som helt enkelt meddelade att de nu inte hade för avsikt att betala full hyra. Någon hörde inte alls av sig all, utan betalade helt själsvådligt inte den avtalade hyran.

En markant skillnad mot de mindre företagen som, enligt Rickard Petri, utan undantag hörde av sig och var villiga att föra en dialog.

– Där kunde vi ganska snabbt komma överens om en hyresnedsättning i vissa fall, säger Rickard Petri.

Han säger han sig ha full förståelse för att även de större företagen drabbas hårt av coronakrisen.

– Men i de avtal vi har finns det inget som säger att de ska betala mindre bara för att man drabbats av en sjunkande omsättning. Det är fasta hyror i dessa fall. Vad det handlar om är ett  oacceptabelt beteende, där man helt utan hänsyn bara meddelat att man nu inte följer ett ingånget avtal, säger Rickard Petri.

Men skulle det finnas möjlighet att utifrån det statliga hyresstödet komma fram till en överenskommelse?
– Ja, absolut. Och efter det ganska aggressiva sätt på vilket flera av de här storföretagen har agerat så har jag haft kontakt, och i flera fall haft en bra dialog med ett par av dem där vi kunnat träffa överenskommelser, säger Rickard Petri.

Han riktar också kritik mot hur regeringen helt enkelt bara förutsätt att hyresvärdarna ska ställa upp.

– För det är ju så att nu är hyresvärdarna de enda, som tillsammans med staten, ska stötta andra branscher i denna tråkiga coronakris. Det är som att man inte förstår att  detta naturligtvis drabbar även oss fastighetsägare. Vi har fått ett stort hack i kurvan för vårt kassaflöde som vi är helt beroende av i vår verksamhet, säger Rickard Petri.

I Hjalmar Petris fall innebär det att bolaget tvingas skjuta på planerade underhållsåtgärder.

– Det drabbar andra hyresgäster i vårt bestånd. I vårt fall bostadshyresgäster, konstaterar Rickard Petri.

Han vill i detta skede inte namnge vilka affärskedjor det handlar om.

– Vi vill ju ha dialog med alla aktörer. Och såklart inser jag att vi i detta läge måste vara behjälpliga att finna lösningar. Men det blir inte lätt när det inte sker i dialog.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]