[ Annons ]

Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige, och Erik Elmgren, förbundschef Hyresgästföreningen. Foto: Magnus Glans/Filippa Ländin
Publicerat 28 september, 2021

”Så vill parterna utveckla förhandlingarna”

De stora bostadspolitiska reformerna uteblev i och med sommarens regeringskris. Men utredningen ”Effektivare hyresförhandlingar” ser ut att överleva. Förslagen är ute på remiss till den 15 oktober.

Därför ingick Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna redan den 16 juli ett avtal som syftar till att effektivisera och utveckla de kollektiva hyresförhandlingarna inom ramen för bruksvärdessystemet. Där är man överens om att hänskjuta tvister i de årliga hyresförhandlingarna till en särskild skiljeman i enlighet med förslagen utredningen.

Dessutom är parterna eniga om att tillsätta en arbetsgrupp som ska utveckla hyresmarknadens funktion och det kollektiva förhandlingssystemet.

[ Annons ]

Att döma av årets förhandlingar som nyss drog igång ser man dock ut att stå ganska långt ifrån varandra. Hyresgästföreningen pekar på pandemioro, obefintlig kostnadsutveckling med fallande BNP och mycket låg ränteutveckling som anledning att sänka kraven på hyreshöjning gentemot föregående år.

Fastighetsägarna däremot säger att allt pekar på att återhämtningen håller i sig, med fortsatt stigande kostnader som följd. Man menar att om det är en verklighet som måste vara grund för hyresförhandlingarna om det ska kunna finnas väl underhållna hyresrätter i framtiden.

Med en så olika bild av verkligheten – finns det någon möjlighet att tillsammans utveckla det kollektiva hyressystemet? Vad anser du vara viktigast för att det ska lyckas?

Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige:
– Det första och viktigaste steget är just att få till den tvistelösning som utredningen pekar på. Det skapar ett ramverk för de årliga förhandlingarna och ger en möjlighet att få tvisten löst om man inte är överens. Det skapar ett tryck på parterna att komma överens själva. Utifrån det kan vi förhoppningsvis också komma framåt och gemensamt utveckla hyressättningssystemet. Än så länge har vi egentligen inte kommit längre än att konstatera att det finns ett stort behov av att skapa en gemensam arena för att resonera vidare.

Erik Elmgren, förbundschef Hyresgästföreningen:
– Jag tycker att det är viktigt att göra en distinktion mellan den årliga förhandlingen – där vi representerar olika intressen och logiskt sett ska tycka olika – och det avtal som vi träffat som går ut på att utveckla förhandlingsmodellen. Vad gäller behovet att utveckla de kollektiva förhandlingarna och hyresrätten i stort har vi ett gemensamt intresse. Där har vi även ett pågående arbete i det trepartsamarbete där även Sveriges Allmännytta ingår.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]