[ Annons ]

Tidigare miljöpartistiska ministern Karolina Skog varvar numera uppdrag på pr-byrån A Beutiful Soup och rollen som sakkunnig på bostad Stockholms Stadsmission. Foto: Johan Bergmark
Publicerat 14 juni, 2023

”Peka inte bara på vad andra ska göra” 

Karolina Skogs utredning av den sociala bostadspolitiken har åter hamnat i fokus. Själv menar hon att det finns en tendens att se alla problem som rotade i politiska beslut.

Under tisdagens rundabordssamtal med bygg- och bostadsaktörer var det många som önskade att förslag i Karolina Skogs utredning En socialt hållbar bostadsförsörjning ska genomföras. När Fastighetstidningen strax efter mötet intervjuade bostadsminister Andreas Carlson (KD) bekräftade han att utredningen nu också är uppe på bordet.

Utredaren själv gläds naturligtvis över gensvaret.

[ Annons ]

– Det är en kvitto på att ambitionen att vilken regering som helst skulle kunna ta vidare förslagen fungerar. Naturligtvis är jag mycket glad för det, säger Karolina Skog.

Men hon tycker samtidigt att man i bygg-och fastighetssektorn har en viss benägenhet att väl mycket peka på hur politiken ska lösa branschens samtliga problem.

Flera av mötesdeltagarna menade att det nu krävs skyndsam leverans av bostadspolitiska reformer. Hellre små men kärnfulla reformer snabbt, än ännu en utredning, för att inte släcka det hopp som tänts. Den typen av åtgärder menar Karolina Skog finns att hämta i hennes utredning.

– Jag föreslår övergripande reformer i bostadspolitiken. Men en del av förslagen är väldigt konkreta och enkla att genomföra snabbt. Ett exempel är att förändra hyresgarantierna. Det är mer att skruva lite på ett system som inte riktigt fungerar som det ska idag, säger Karolina Skog.

Naturligtvis håller Karolina Skog med de som anser att det behövs en ny bostadspolitik i Sverige.

– Regeringen behöver verkligen reagera på den kris vi nu står inför.

Men med det sagt så vänder hon sig samtidigt mot vad hon anser vara en alltför utbredd vana att per automatik kräva att andra, och då främst politiken, ska agera för att lösa problemen.

– Jag reagerade på det när jag läste remissvaren på min utredning. Många pekade på vad andra aktörer än de själva borde göra. Och efter rundabordssamtalet ser jag samma mönster, säger Karolina Skog.

Karolina Skog köper inte en beskrivning där dagens kris i bygg- och bostadssektor helt är orsakad av politiska beslut.

– Det är att ignorera de problem som ligger helt inom byggsektorn. Då tänker jag särskilt på bristande konkurrens på materialsidan.

I en rapport från 2021 konstaterade Konkurrensverket brister som fungerar prisdrivande. Det handlade om sådant som hög marknadskoncentration på materialmarknader, upphandlingar upplagda på ett sätt som begränsar konkurrensen och kostnadsdrivande rabatter. I rapporten konstateras att om kostnadsutvecklingen för byggmaterial ställs mot inflation över tid så sticker Sverige ut i förhållande till andra länder. Här slås också fast att byggbranschen halkar efter andra delar av industrin i produktivitet. Det var med anledning av detta som finansminister Elisabeth Svantesson (M) i slutet av april tillsatte en produktivitetskommission.

– Det är ett mycket bra initiativ av finansministern. Men samtidigt är det bättre om byggbranschen själva löser problemet med rabatterna än att politiken ska reda ut det åt dem. Jag är övertygad om att de som vet hur rabatterna, som driver upp byggpriserna, fungerar också är de som bäst löser detta, säger Karolina Skog.

Fastighetsbranschen har hållit fanan högt när det kommer till hållbarhet. Men Karolina Skog anser att det finns anledning att ifrågasätta hållbarheten om man inte längre klarar att leverera i en ekonomisk mer knaper tid.

– Riskanalys och resiliens är en viktig del i hållbarhetstänkandet. Och då kan man inte bara hålla fanan högt i en högkonjunktur. Det finns regniga dagar också. Så även om också jag vill se en ny bostadspolitik, så finns det anledning för branschen att se krisen till ett tillfälle att ställa om till större långsiktighet, säger Karolina Skog.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]