[ Annons ]

Mobilitetstjänster som bildelning komma att skrivas in i PBL. Foto: Shutterstock
Publicerat 30 mars, 2021

Mobilitetsåtgärder kan bli ett kommunalt krav

Under tisdagen presenterade utredningen Samordning för bostadsbyggande sitt slutbetänkande. Där märks en tydlig ambition att minska de kommunala kraven på parkeringsyta

Det finns en uttalad vilja att göra upp med den parkeringsnorm som rått i cirka 70 år i de förslag som utredningen Samordning för bostadsbyggande nu lägger fram. På tisdagens presskonferens drog utredaren Johan Edstav ett räkneexempel:

Om de tio kommuner som byggde flest bostäder 2019 skulle sänka parkeringsnormen till hälften  så skulle man spara 170.000 kvadratmeter, ungefär 24 fotbollsplaner. Vilket motsvarar en kostnad på 2,7 miljarder.

[ Annons ]

Den utredning Johan Edstav har lett har haft i uppgift att föreslå ändringar i regelverk som ska stärka förutsättningarna för transporteffektivitet och tillgänglighet  och därmed främja långsiktigt hållbara stadsmiljöer. Det kanske viktigaste förslaget är att kommunerna ska kunna ställa krav på mobilitetsåtgärder i detaljplaner på mobilitetsåtgärder. Det handlar alltså om att lösa transporter på annat sätt än med den egenägda bilen.

– Vi kan konstatera att kostnader för att bygga parkeringsplatser är något som indirekt subventioneras av de boende, oavsett om man nyttjar dem eller inte. Det är svårt att ta ut den fulla kostnaden för parkeringsplatser av de som nyttjar dem, sa Johan Edstav.

Med förslaget menar han att det blir möjligt att både använda yta bättre och att spara pengar för byggherre.

– Det finns redan idag många exempel i kommuner som visar att man kan uppnå detta redan med dagens lagstiftning. Men våra förslag att införa mobilitetskrav i plan-och bygglagen  innebär ett förtydligande och ett större stöd för kommunerna att kunna genomföra detta, Johan Edstav.

Helena Olsson, chef stadsutveckling samhälle på Fastighetsägarna Stockholm, menar att det är lovvärt att fokus flyttas från hur många parkeringsplatser som behövs i samband med nybyggnation till hur individens och samhällets behov av lösningar för mobilitet och varutransporter kan tillgodoses. Men hon tycker att utredaren valt lite fel väg att kommunen ska få bestämma krav på mobilitetsåtgärder i detaljplan.

– Förslagen riskerar att bita sig själva i svansen. Det är ett misstag att göra en copy paste och ersätta krav på parkering med mobilitetskrav. Ska mobilitetstjänsterna bli den långsiktigt hållbara lösningen är det viktigt att användaren betalar. Inte byggherren, säger Helena Olsson.

Hon menar att man måste se mobilitetstjänster i ett lite större perspektiv och då menar hon att det krävs ett marknadsunderlag för att nya tjänster ska slå igenom på riktigt. Hon påpekar att varje lokal marknad måste ses som unik utifrån dess förutsättningar för kollektivtrafikförsörjning, befintligt antal parkeringar och underlag för mobilitetstjänster.

– Då är enskilda fastigheter för små marknader. En kartläggning av mobilitetsåtgärder och mobilitetstjänst måste därför kopplas till ett närområde i form av större kvarter eller stadsdelsområde för att hitta ett tillräckligt underlag för effektiva transporter, säger Helena Olsson.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]