[ Annons ]

För så kallat hushållsliknande avfall från verksamheter får företag och organisationer idag inte själva upphandla entreprenör för återvinning. Foto: Shutterstock
Publicerat 13 april, 2021

Mer återvinning med slopat monopol

Det kommunala monopolet på hushållsliknande avfall från verksamheter bör slopas. Det föreslås nu i en utredning.

Matrester från lunchmatsalen, pappershanddukar, matspill från butiker och skräpet i kontorets papperskorgar – det är exempel på vad som idag betecknas som hushållsliknande avfall från verksamheter. Enligt nuvarande regelverk får företag och organisationer inte själva upphandla återvinning av denna typ av restavfall. Här råder kommunalt monopol.

Detta vill nu regeringens särskilde utredare av frival, Ethel Forsberg, ändra på. Framförallt handlar det om att möjliggöra att mer material kan återvinnas eller återanvändas, i stället för att som i nuläget gå till förbränning. Men det handlar också om pengar. I utredningen har man kommit fram till att verksamheterna skulle kunna minska sina avfallskostnader med omkring 85 miljoner kronor per år.

[ Annons ]

Det är ett förslag som länge efterfrågats från många håll i fastighetsbranschen.

– Genom frival ges möjlighet för fastighetsägare och andra verksamheter att jobba mer cirkulärt och samordnat med avfallsfrågan. Detta då verksamheter får rådighet att ansvara för allt sitt avfall och kan teckna mer omfattande avtal med avfallsentreprenörer än vad det kommunala monopolet erbjuder, säger Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna.

Frågan är på intet sätt ny. Frival utreddes både 2009 och 2013. Men intervjuad i Dagens Industri tror Ethel Forsberg på bättre lycka denna gång.

– Vi har gjort en mycket gedigen konsekvensanalys. Det har exempelvis funnits farhågor om att kommunerna skulle bli av med underlag samtidigt som de har investerat i infrastruktur, och därmed behöva höja de kommunala avfallstaxorna. Men de senaste åren har våra grannländer infört frival och den effekten kan man inte se där, säger hon till DI.

Ethel Forsberg menar att om förslaget genomförs så kan det leda till att fler innovativa och cirkulära affärsidéer kring återvinning och återanvändning utvecklas.

I utredningen konstateras att ett stort ansvar hamnar på fastighetsägaren. Det är denne som är avgiftsskyldig, vilket i praktiken gör att frival endast kan göras av eller via fastighetsägaren. Rent teoretiskt kan det uppstå inlåsningseffekter, där en fastighetsägare skulle kunna neka sin hyresgäst möjlighet till frival och därmed förhindra ökad återvinning. Något som Rikard Silverfur ser som ett mindre problem.

– Det är den enda logiska lösningen. Relationen mellan Fastighetsägare och verksamhetsutövare har vi ju väldigt god erfarenhet av att hantera genom våra avtal, säger Rikard Silverfur.

Vasakronans hållbarhetschef Anna Denell ser det snarast som en förutsättning att ansvaret ligger på fastighetsägaren.

– Vi har ännu inte hunnit sätta oss in i alla detaljer, men det är viktigt att reglerna utformas så att vi som fastighetsägare kan ansöka om frival, även om det inte är vi som rent formellt sett är avfallsproducenten. Från vårt håll är det ett mycket efterlängtat förslag och vi tror att möjligheten till frival kommer att förbättra avfallshanteringen, minska antalet transporter samt underlätta vår och våra kunders uppföljning, säger Anna Denell.

Vasakronan har länge efterfrågat statistik för dessa avfallsfraktioner för att kunna följa upp det egna miljöarbete i detalj. Men hon konstaterar att det varit svårt att får gehör hos de kommunala entreprenörerna. Att få gehör hos en entreprenör som man själv anlitar är betydligt enklare, menar hon.

Mia Häggström, hållbarhetschef på Fabege, är inne på samma spår.

– I dagsläget är det två entreprenörer som hämtar avfall från våra fastigheter. Vi har ingen rådighet över fordon, pris eller statistik kopplade till det hushållsliknande avfallet. Fabeges målsättning är att effektivisera logistiken i och kring våra byggnader, minska avfallsmängden, öka källsorteringen, specifikt öka utsortering av matavfall, minska mängden plast i hushållsliknande avfall samt att redovisa statistik och klimatpåverkan. Genom möjlighet att upphandla en entreprenör, så kan vi säkerställa en kostnadseffektiv, fossilfri och tyst samtransport av varor och avfall in i och ut ur våra stadsdelar, säger Mia Häggström.

Anna Denell betonar att hon behöver sätta sig förslaget, det finns detaljer som är viktiga att bevaka.

– Rollfördelningen mellan fastighetsägare och avfallsproducent har tyvärr ställt till det lite i de nya bestämmelserna för farligt avfall som försvårar mycket för hyresgästen när de lämnar farligt avfall i fastighetens gemensamma källsorteringsutrymme. Vi vill inte att den missen upprepas i frivalsreglerna, säger Anna Denell.

Rikard Silverfur betonar att det också är viktigt att kontrollen av avfallsentreprenörer skärps så att situationer likt den i Kagghamra i Botkyrka undviks (där alltså företaget Think Pink sedan 2007 byggt upp ett smärre avfallsberg som fattade eld den 23 december). Utredningen förordar ett nationellt digitalt avfallsregister för ökad spårbarhet.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]