[ Annons ]

Hyresgästföreningens chefsekonom Martin Hofverberg.
Publicerat 21 april, 2022

”Människor är väl medvetna om snedfördelningen”

Drygt hälften av bostadsrättsägarna är villiga att acceptera ett prisfall på fem procent eller mer om bostadsbristen byggs bort. Det enligt en ny rapport från Hyresgästföreningen.

Novus har, på uppdrag av Hyresgästföreningen, frågat drygt 4 100 svenskar om deras boendesituation och åsikter i olika bostadspolitiska frågor. Som en del av denna undersökningen har man frågat bostadsägare om man är beredd att acceptera ett prisfall beroende på ökat byggande.

Enligt denna undersökning är svaret ja – 53 procent av bostadsrättsägarna och 43 procent av småhusägarna anger att de är villiga att acceptera ett prisfall på fem procent eller mer om bostadsbristen byggs bort.

[ Annons ]

– Vår undersökning visar tydligt att människor är väl medvetna om snedfördelningen på bostadsmarknaden. Glädjande nog visar siffrorna samtidigt att de som dragit längsta strået sympatiserar med de som dragit det kortaste. De mest privilegierade är till och med beredda på uppoffringar som märks i den egna plånboken för att få bukt med bo-orättvisorna. Där här är något som våra politiker borde ta till sig av, säger Martin Hofverberg, chefekonom på Hyresgästföreningen. 

Men kan inte svaret lika väl handla om att man tycker att bostadsrättsmarknaden är övervärderad, att man tänker sig att köpa något nytt inom ett par år, och då snarast ser en fördel om marknaden kyls av något?

– De allra flesta köper och säljer på samma marknad, så går priserna ner på det som köps har man sannolikt också sålt för en lägre summa. Frågan som ställs i enkäten är om svaranden kan tänka sig en värdeminskning om det är priset för att bostadsbristen byggs bort. Att spekulera i om det finns andra motiv till svaren är lönlöst, säger Martin Hofverberg.

Men vilket värde menar ni egentligen att svaret har? Det är väl knappast så att byggandet begränsas av bostadsägare – så länge det inte handlar om rena nimby-situationer?

– Bostadsbyggande begränsas av politiker och politiska beslut, som i sin tur svarar mot föreställningar bland väljarna. Jag tror att det länge funnits en rädsla bland politiker inför att sjösätta stora reformer som löser bostadsbristen, just för att det då finns en risk att värden på bostäderna sjunker. Det är mot bakgrund av det vi ställer frågan. Att så många svaranden kan tänka sig en värdeminskning visar att det inte bara är plånboken som styr, utan också en solidarisk vilja att leva i ett samhälle utan bostadsbrist, säger Martin Hofverberg.

Enligt undersökningen är det i landets tre storstadsregioner som flest accepterar ett prisfall om bristen byggs bort. Där anger en majoritet att de accepterar ett prisfall på minst 5 procent och 42 procent av de tillfrågade anger att de accepterar ändå högre prisfall. I regioner med eller nära större städer, som Linköping och Örebro, är det färre som accepterar ett prisfall, 46 procent. Lägst andel återfinns i de minsta kommunerna. Där anger 39 procent att en värdeminskning är acceptabel. 

– Siffrorna visar att många som köpt sitt boende sett hur det ökat i värde år efter år, samtidigt som fler och fler står allt längre bort från en trygg bostad. Det skapar en väldigt ojämlik bostadsmarknad där är många beredda att solidariskt bidra till att skapa mer rättvisa. Det är hoppingivade, säger Ragnar Bengtsson, bostadsmarknadsanalytiker på Hyresgästföreningen och författare av Hyresgästerna 2022. 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]