[ Annons ]

Foto: Shutterstock.
Publicerat 27 augusti, 2021

Här finns lediga studentbostäder

Sundsvall, Borlänge och Växjö. Det är några av städerna där det råder överskott på studentbostäder. Det visar nya upplagan av Studboguiden.  

Bristen på bostäder är ett vanligt samtalsämne bland Sveriges studenter vid den här tiden på året. Men det finns faktiskt städer som har gott om lägenheter för landets studerande.

Faktum är att det 2021 finns fler orter med överskott än med brist sedan Studboguiden startade, sett över hela året, 

[ Annons ]

Anledningarna är främst två enligt Studentbostadsföretagen, som ligger bakom rapporten: ökad nyproduktion och effekter av coronapandemin 

På orter som tidigare haft stor brist, till exempel Linköping, Skövde och Uppsala, har nya studentbostäder de senaste åren skapat kortare köer och möjlighet för fler nyantagna studenter att få studentbostad.

Flera av de orter som gått från en balanserad marknad till överskott i år anger pandemin som orsak. Dels för att distansstudier minskat efterfrågan generellt, dels för att de internationella studenterna nästan helt uteblivit. Landets högskolor menar att fler internationella studenter väntas i år, men att det fortfarande är oklart hur många de blir. Visumförseningar och hemländernas restriktioner är några hinder.

– Samtidigt som vi inte är tillbaka på tidigare nivåer, ser vi nu en ökad efterfrågan på studentbostäder igen jämfört med i fjol. Det är viktigt att inte dra för stora växlar på det tillfälliga hacket i kurvan, för det mesta tyder på att efterfrågan på studentbostäder kommer öka än mer när pandemin avtar ordentligt. Nästa höst kan vi stå inför ett nytt läge, om de internationella studenterna återvänder och högskolan återgår fullt ut till campusundervisning, säger Stina Olén, vd Studentbostadsföretagen.

Pandemin har också satt ljuset på andra utmaningar på studentbostadsmarknaden. Under förra läsåret rådde det vid höstens terminsstart brist på studentbostäder på 16 orter. På våren hade underskottet förvandlats till balans på tre orter och överskott på elva orter. Studenternas bostadssituation är tuffare än den behöver vara på hösten och vårens vakanser skapar kostnader.student

– Det är tyvärr omöjligt att uppnå balans på studentbostadsmarknaden med de förutsättningar som nu råder. Samtidigt som vi behöver bygga ikapp studentbostadsbristen på vissa orter, handlar det också om att få ett bättre flöde över året. Det behövs politiska reformer som gör att vi kan tillgängliggöra fler bostäder i rätt tid, men högskolorna behöver också ta ett ansvar och till exempel verka för fler programstarter på vårterminen, avslutar Stina Olén.

Läs hela rapporten här

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]