[ Annons ]

Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige, Stefan Attefall, konsult, Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen och Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.
Publicerat 8 november, 2022

Branschens dom: bostadspolitiska lösningarna saknas

Inga lösningar på den sociala bostadspolitiken, inga startlån, inga lösningar på ett byggande som dippar. Branschens kommentarer fokuserar främst på det som inte finns i regeringens budget

Att regeringens budgetproposition bara pliktskyldigt berör bostadspolitikens område präglar de flesta kommentarer från branschhåll.

Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige, saknar framförallt lösningar på den strukturella hemlösheten där riskerna förstärks i lågkonjunktur.

[ Annons ]

– De mest utsatta nås inte av att det byggs mer, i synnerhet inte småhus och bostadsrätter. Ett rejält grepp behöver tas kring den samlade sociala bostadspolitiken, förutsättningslöst med fokus på vad som löser enskilda hushålls faktiska behov, säger Anders Holmestig.

Ett rejält grepp behöver tas kring den samlade sociala bostadspolitiken.

Att regeringen förlänger den tillfälliga förstärkningen av bostadsbidraget till halvårsskiftet 2023 är bra, men inte tillräcklig för de stora grupper som har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden eller lider av trångboddhet, säger Anders Holmestig.

Han välkomnar regeringens att med reformer underlätta bostadsbyggandet. Men det måste, menar Anders Holmestig, kompletteras med reformer som tar fasta på hela bostadsbeståndet.

– En långsiktigt hållbar bostadspolitik måste tydligare utgå från målen för bostadsförsörjningen och en bättre fungerande bostadsmarknad. En väl fungerande hyresmarknad är nödvändig för att möta arbetsmarknadens och den högre utbildningens behov av rörlighet. Vi se fram emot en dialog med regeringen i dessa angelägna frågor, säger Anders Holmestig.

Satsningarna på konverteringsstöd för att växla bort från uppvärmning med direktverkande el och gas är positivt. För att fortsätta främja energieffektivisering i bostäder och lokaler är långsiktiga och stabila förutsättningar mer verkningsfullt än osäkra och ryckiga stöd.

– Det är djupt beklagligt att regeringen går vidare med att befria fossila bränslen i fjärrvärme från koldioxidskatt. Det är inte efterfrågat och kommer att bryta en lång och positiv utsläppsminskning från lokaler och bostäder. På det området måste energipolitiken stärkas, säger Anders Holmestig.

– Förväntat nyhetsfattigt med tanke på att bostadspolitiken inte fanns med i regeringsförklaringen, konstaterar Stefan Attefall, tidigare kristdemokratisk bostadsminister och numera konsult.

Än så länge är det svårt att utvärdera de reformer som man talar om.

Han hade gärna sett att regeringen haft med besked om startlån för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden.

– Här  finns ju redan ett betänkande klart som man kan genomföra, säger Stefan Attefall.

Regeringens fokus på att öka byggandet av småhus ser Stefan Attefall som logiskt med tanke på att det byggandet varit eftersatt en lång tid.

– Men än så länge är det svårt att utvärdera de reformer som man talar om. Mycket är oskrivet, säger Stefan Attefall.

På orter med enorm bostadsbrist behövs förslag på åtgärder när byggtakten avtar.

Även Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen, saknar mycket i dagens budgetpresentation. Hon anser att det är en budget som saknar svar på de stora utmaningarna som finns på svensk bostadsmarknad. Hon saknar också politiska förslag för att överbygga de stora skatteorättvisorna mellan hyrt och ägt boende.

– På orter med enorm bostadsbrist behövs förslag på åtgärder när byggtakten avtar. På orter med en svagare marknad behövs en aktiv bostadspolitik för att till exempel möta äldres behov av tillgängliga bostäder till en rimlig kostnad. Jag hoppas att den nya regeringen framåt förstår att en aktiv bostadspolitik också ger positiva effekter på samhällsekonomin men också direkt god effekt i människors vardag och liv, kommenterar Marie Linder.

Regeringen väljer också att avskaffa alla byggsubventioner, något som Byggnads kritiserar:

– Regeringen väljer att ta sin hand från bostadspolitiken. Det är allvarligt. Vi krävde tidigare att investeringsstödet ska återinföras och utvecklas, nu gör man tvärtom. Regeringen upprepar gamla högerregeringars misstag och tror att marknaden ska lösa allt. Historien har visat att det inte fungerar. Det leder till bostadsbrist, skenande priser och långa kötider, kommenterar Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads. 

Att avveckla alla bostadssubventioner riskerar leda till att färre bostäder byggs.

Det statliga investeringsstödet bidrog till att över 50 000 hyresrätter med rimlig hyra byggdes eller påbörjades under fyra år, fram till att det togs bort i M/KD budgeten 2021.

– Att avveckla alla bostadssubventioner riskerar leda till att färre bostäder byggs och att vanligt folk får allt svårare att ha råd med tak över huvudet. Vi vill att politiken tar kontroll över bostadspolitiken, inte lämnar walk over, säger Johan Lindholm.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]