[ Annons ]

Helena Olsson, chef stadsutveckling och samhälle på Fastighetsägarna Stockholm. Foto: Johan Bergmark
Publicerat 6 april, 2022

Symbios är framtiden för kontorsarbetet

En ny rapport från Fastighetsägarna ger vid handen att fastighetsägare måste se till sitt närområde för att hyresgästerna och deras anställda ska komma tillbaka till arbetsplatsen.

Efter närmare två år av distansarbete är frågan för många fastighetsägare till kontorslokaler hur man ska locka företagen och deras anställda att återgå till arbetsplatsen ungefär som före pandemin.

Fastighetsägarna Stockholm har låtit konsultföretagen Spacescape och Evidens undersöka hur distansarbete har påverkat förutsättningarna för detta. I rapporten ”Stadsliv på hemmaplan” försöker man ge svar på frågan om vad som kommer fungera bäst för både anställda och företag.

[ Annons ]

För att förstå hur olika grad av fortsatt distansarbete skulle kunna påverka stadslivet har rapporten tagit fram scenarier, som bygger på hypoteser om att gruppen möjliga distansarbetare jobbar hemma 1-4 dagar i veckan.

– Det kommer bli viktigt att skapa symbios mellan fastighetsägarna, deras hyresgäster och dess anställda. Värden måste ha nära kontakt med hyresgästen, det vill säga företaget, och båda behöver  vara lyhörda för vad de anställda vill ha ut av sin arbetsplats och det som finns i närheten  som till exempel tillgång till restauranger och gym. Om fastighetsägaren vet vad som eftersöks kan de aktivt arbeta med att rikta in sig mot att få den typen av verksamhet till fastigheten och på så vis skapa ett bättre läge, säger Helena Olsson, chef för stadsutveckling hos Fastighetsägarna Stockholm.

Det gäller framför allt arbetsplatsdominerade områden, som behöver arbeta aktivt med utbudet för att kontoren ska vara attraktiva, säger Helena Olsson.

– Analysen visar att täthet har en stor betydelse för om en ökad dagbefolkning, det vill säga antalet personer som rör sig i området under dagtid, skapat bättre förutsättningar för service och stadsliv. Även om city lidit mest under pandemin är risken liten att city skulle bli folktomt i en framtid med fortsatt stor andel distansarbete. Dels på grund av den utveckling som sker i city just nu med nyetableringar och stora investeringar. Dels vet vi att antalet kontorssysselsatta ökar stabilt i Stockholmsregionen och har gjort så även under pandemin, säger hon.

Utmaningen är därmed sannolikt större för renodlade kontorsområden som redan före pandemin hade mindre attraktiva lägen. Däremot är det tveksamt att tro att en pandemi drastiskt förändrar något som har pågått under många år, mindre attraktiva områden har under en lång period haft en sämre utveckling vad gäller vakanser och tillväxt i hyresnivåer. För att fylla dessa områden i ett scenario med fortsatt högt distansarbete krävs sannolikt ett arbete med ökad attraktivitet i området i sig, så som ett större serviceutbud och bättre tillgänglighet.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]