[ Annons ]

Foto: Citycon.
Publicerat 25 augusti, 2020

Så utvecklas Stenungstorg

Stenungstorg i Stenungsund får ett ett helt nytt stadskvarter, med hotell och bostäder. Detta sedan Citycon har tillsammans med Annordia och Liljewall Arkitekter utformat ett konceptförslag som nu lanseras.

Stenungstorg är en av regionens mest välbesökta handelsplatser, med drygt tre miljoner besökare årligen. I områdets norra del ska en ny stadskärna växa fram, med en befolkning på 35 000 invånare. Den byggnad som finns på platsen för det framtida hotellet rivs, och det nya kvarteret får även bostäder och parkeringsgarage. 

– Nu stärker vi centrum genom att omhänderta befintliga byggrätter och forma ett fint och blandat stadskvarter med ett hotellankare och bostäder direkt vid havet. Det blir en fantastisk förstärkning av stadslivet i Stenungstorg. Den kommande flytten av resecentrum till Stenungstorg gör området ännu mer attraktivt och skapar vidare förutsättningar för utveckling och förnyelse, säger Veronica Palmgren, stadsutvecklingsdirektör på Citycon. 

[ Annons ]

Byggnation av hotell och garage står först på tur och i de följande etapperna uppförs 80 bostäder.

Citycon planerar även en utveckling av den södra delen med 180 havsnära lägenheter vid kulturparken. Där bearbetas detaljplanen efter ett samråd. 

– Förutom satsningen på Stenungstorg, arbetar vi långsiktigt med att utveckla fler bostäder och hotell som en del av våra stadsutvecklingsprojekt i Sverige, Norge och Finland. En levande stad behöver en befolkning under alla delar av dygnet för att skapa trivsel och trygghet. Hotell och bostäder bidrar till allt detta.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]