[ Annons ]

Socialdemokraternas finanspolitiska talesperson Mikael Damberg. Foto: Philip Coroiu
Publicerat 28 september, 2023

Damberg: ”Krisinsikten var total”

En förstärkt krisinsikt, men de konkreta åtgärdsförslagen kommer längre fram. Fastighetstidningen bad Mikael Damberg att summera intrycken från torsdagens krismöte med branschen.

– Krisinsikten var total och frustrationen över att regeringen ännu inte tagit situationen på allvar kändes i rummet.

Så summerar Socialdemokraternas finanspolitiska talesperson Mikael Damberg mötet med representanter från bygg- och bostadsbransch.

[ Annons ]

Hur skulle Socialdemokraterna kunnat parera ett minskat bostadsbyggande utan att subventionera med mångmiljardbelopp?

– Lösningarna kommer vi att återkomma till. Den första delen, vad vi anser måste göras nu på direkten, kommer att finnas i vår budget som presenteras senast den 5 oktober. Men i vårt politikutvecklingsarbete kommer vi att titta mer långsiktig förändring av bostadsmarknaden.

Vad som kan vara en mer sammanhållen socialdemokratisk politik får vi alltså vänta på. Men att nuvarande politik inte duger ger Mikael Damberg gärna exempel på.

– Om man tror att det går att göra som regeringen och lägga stimulanspengar på 20 och 60 miljoner för 290 kommuner och tro att det ska göra skillnad …  man måste förstå att det inte är där vi är just nu.

Men även om dina svar kommer längre fram – vad hade varit annorlunda om ni inte hamnat i oppositionsläge?

– Okej, om vi ska ta den rent hypotetiska diskussionen så hade vi haft kvar ett investeringsstöd, så att åtminstone ett antal av de tusen bostäder som väntade hade kunnat levereras. Då hade bostadsbyggandet åtminstone inte tvärdött. Att slopa det var en oerhört dålig konjunkturåtgärd av regeringen.

Att man från socialdemokratiskt håll inte agerat tydligare i opposition beror enligt Mikael Damberg på att regeringen trots allt kallade till ett rundabordssamtal.

– Och vi trodde att de skulle komma med riktiga åtgärder. Men när de nu inte gör det tvingas vi agera i opposition för att visa att det finns ett alternativ till den icke-politik som regeringen för.

Men branschen brukar i regel efterfråga långsiktiga spelregler och därför en blocköverskridande politik.

– Vi delar uppfattningen att det behövs en kriskommission där det behövs ett brett politiskt deltagande. Men när regeringen är passiv och försätter Sverige i en svår ekonomisk situation så måste vi visa att det finns ett annat ledarskap i kristider. Men skulle får vi en inbjudan att göra upp med regeringen så är vi öppna för det. För det handlar om långa cykler och företag som ska investera på flera decenniers horisont.

Och på det temat menar många från fastighetsägarhåll att fri hyra i nyproduktion, där det finns ett färdigutrett förslag, skulle skapa långsiktigare och bättre spelregler.

– Du vet ju hur känslig frågan var för oss …

Om någon glömt, så syftar Mikael Damberg alltså på hur S- och MP-regeringen ihop med C och L gick fram med det förslag som ledde till att regeringen fälldes.

– Men nu ser jag snarare till hur hushållen just nu är oerhört ekonomiskt pressade. Att då tro att hyresgästerna har obegränsat med pengar för att klara höga hyresnivåer är inte realistiskt. Är det någon grupp som inte fått ta del av den ekonomiska utvecklingen som andra så är det de som bor i hyresrätt

Mikael Damberg säger att han fick med sig en lång lista på bostadspolitiska åtgärdsförslag.

– En blandning mellan här och nu-åtgärder och mer långsiktiga förändringar. Men det var slående att det krävs ett större statligt ansvarstagande i sektorn om inte byggandet helt ska haverera.

Till de mer kortsiktiga förslagen räknar Mikael Damberg åtgärder för att övervintra krisen så att branschen inte förlorar kompetens, stöd till renovering och energieffektiviseringar samt snabba åtgärder för att dra igång nyproduktionen igen.

– Men vi pratade också mer långsiktiga frågor, som ett det behövs en översyn av skattesystemets villkor, hur kommuner och byggherrar behöver hitta bättre modeller för hur man jobbar med markanvisningar och detaljplaneprocesser.

Årets förhandlingar lär bli stökiga. Ser du behov av förändringar i hyressättningssystemet?

– Nej, det är bra om parterna tar ansvaret för att skapa långsiktiga spelregler. Det har visat sig fungera väl på andra marknader i Sverige – i regel bättre än om politiken går in och detaljreglerar. Där man förhandlar som starka jämbördiga parter blir det de bästa lösningarna. Jag är därför inte inne på att rucka den partsmodellen.

Men var inte det en av signalerna från branschen?

– Jo, det finns såklart även de som vill övergå till fri hyressättning. Men som socialdemokrat måste jag se till vilka grupper som har det tuffast just nu och vad det skulle innebära för dem.

Mikael Damberg menar att man istället behöver fundera på varför det inte är lönsamt att bygga vare sig bostads- eller hyresrätter idag.

– Då är det en kostnadskalkyl som behöver förändras.

Men exakt hur får vi alltså veta längre fram.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]