Byggandet av kvarteret Doktoranden i Sundbyberg är I slutfasen. Foto: Petter Persson
Publicerat 19 februari, 2024

Klövern har pengar till att bygga bostäder

Klövern satsar stort på nya bostäder och startar i år projekt med 1 200 lägenheter. ”När det står klart om några år tror vi på bra efterfrågan”, säger Klöverns vd Rickard Langerfors.

Sedan ränteuppgången 2022 har många bostadsbolag lagt projekt i malpåse och enligt Boverket är prognosen för 2024 bara 19 500 lägenheter inklusive konverteringar. Det många väntar på är tydliga signaler på att räntan är på väg ner.

Hos fastighetsbolaget Klövern spirar dock optimismen. I Sundbyberg, Uppsala, Tyresö och Kista påbörjas nu byggandet av 800 lägenheter. I planen för 2024 finns ytterligare åtta projekt i landet med totalt 1 200 lägenheter där merparten är hyresrätter.

[ Annons ]

I Klövern finns totalt byggrätter för 18 000 lägenheter där en tredjedel är färdiga detaljplaner. Långsiktigt räknar man med att byggstarta mellan 2 500 och 3 000 byggstarter per år från och med 2027.

Anledningen till denna expansion är att Nrep, ett bolag som investerar i fastigheter till stor del med pensionspengar, har förvärvat en majoritetsandel (59 procent) i Klövern och skjutit till 6 miljarder kronor. Ungefär 4 miljarder i extra kapital kan Klövern nu använda i sina projekt.

– Men det tillkommer även bankfinansiering och vi får bra villkor tack vare att vi har Nrep i ryggen, säger Rickard Langerfors.

Han bedömer att marknaden, trots högre ränta och inflation, ser ljus ut – framför allt för hyresrätter.

– Bostadsbristen har knappast minskat, snarare tvärtom. På de lägen vi bygger finns efterfrågan när blir dags för inflyttning om två, tre år. För bostadsrätter kan det ta lite längre tid, där krävs räntesänkningar innan det blir någon hausse, säger Rickard Langerfors.

Klövern kommer att förhandla fram presumtionshyror och trots höga produktionskostnader räknar vd med att kalkylen går ihop.

– Vi har bra ingångsvärden där det mesta byggs på egen mark, vi har kapital och bra belåning. Dessutom går det att få bra produktionskostnader eftersom vi handlar upp många projekt som ska löpa under lång tid. Jag kan inte se att entreprenörspriserna stigit den senaste tiden, de kanske till med har gått ner lite, säger Rickard Langerfors.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]