[ Annons ]

Karolina Skog (MP). Foto: Johan Bergmark
Publicerat 8 maj, 2020

Karolina Skog utreder den sociala bostadspolitiken

Regeringen har gett riksdagsledamoten Karolina Skog i uppdrag att titta på delar i den sociala bostadspolitiken. Målet är att fler ska hjälpas in på bostadsmarknaden.

Många har i dag svårt att etablera sig på bostadsmarknaden och att anpassa sin boendesituation efter ändrade livsförhållanden. Det blir riksdagsledamoten Karolina Skog (MP) som får i uppgift att utreda de särskilda insatser regeringen menar behövs för att underlätta inträde på den ordinarie bostadsmarknaden, både inom det hyrda och ägda beståndet.

Fastighetsägarnas reaktion kan sammanfattas: Äntligen!

[ Annons ]

– Fastighetsägarna har under flera år efterlyst politiska initiativ för att möta bristerna i den sociala bostadspolitiken. Att regeringen tar detta initiativ är därför oerhört välkommet. Men samtidigt är det ofrånkomligt att inte beklaga att det skulle ta så lång tid. Det pågår en utslagning av människor som inte hade behövt hinna bli så omfattande, säger Martin Lindvall, samhällspolitisk chef hos Fastighetsägarna Sverige.

Det är strukturer formade i bostadspolitiken från 1940-talet Karolina Skog nu ska ge sig på. I hennes uppdrag finns att se över uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun, samt kommunernas bostadspolitiska verktyg för att hjälpa hushåll som står längst ifrån bostadsmarknaden. Det kan handla om att förbättra verktyg som kommunala bostadsförmedlingar och förturer, hyresgarantier, att se över vilka villkor kreditgivare ställer på förstagångsköpare.

– Det räcker inte med att bara öka byggtakten. Vi måste säkerställa att vi har en bostadsmarknad som är tillgänglig för alla. De verktyg som finns i den bostadssociala verktygslådan måste fungera, säger bostadsminister Per Bolund i ett pressmeddelande.

Att det behövs fler verktyg i bostadspolitiken är något Martin Lindvall skriver under.

– Bostadspolitiken har alltid haft en nyckelroll i den svenska välfärdsmodellen. När antalet hemlösa, trångbodda och andra som på olika sätt marginaliseras på bostadsmarknaden ökar behöver dagens politik förändras. Bostadspolitiken behöver fler verktyg, som både når de mest utsatta och motverkar en tilltagande boendesegregation, säger Martin Lindvall

Uppdraget handlar också om att motverka boendesegregation och förbättra förutsättningarna för jämlika uppväxt- och levnadsvillkor.

Men Martin Lindvall är inte utan invändningar. Han menar att det bostadspolitiska handlingsutrymmet, genom sin koppling till den generella välfärdspolitiken, länge begränsats av ideologiska överväganden och enskilda tabun. Han menar att nödvändiga åtgärder har valts bort om de upplevts komma i konflikt med historiska principer för svensk bostadspolitik. Och han är inte säker på att denna utredning heller kan manövrera förbi dessa hinder.

– Jag hade hoppats att utredaren skulle ges utrymme att både göra en gedigen probleminventering och utan pekpinnar få föreslå åtgärder som långsiktigt förbättrar samhällets stöd för de mest utsatta på bostadsmarknaden. Tyvärr antyder direktiven att det är i dagens och gårdagens lösningar Karolina Skog förväntas finna svaren. Det räcker inte, säger Martin Lindvall.

Martin Lindvall menar att en bostadspolitisk modell bör omfatta både offentliga och privata aktörer och syfta till att främja social rörlighet och motverka boendesegregation.

– Åtgärder som främjar investeringar på bostadsmarknaden kommer att vara oerhört värdefulla i coronakrisens kölvatten. Men de grupper som var mycket utsatta redan innan kommer sannolikt ha vuxit ytterligare, och med dem behovet av en uppdaterad social bostadspolitik. Att ensidigt satsa på byggande räcker inte när det handlar om familjer och enskilda som ofta inte ens har råd med bostäder i det äldre beståndet, säger Martin Lindvall.

Utredningen ska redovisas senast den 8 november 2021.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]