Johan Danielsson, ny bostadsminister,
Publicerat 30 november, 2021

Johan Danielsson blir ny bostadsminister

Johan Danielsson, fram tills nu EU-parlamentariker, blir ny bostadsminister i Magdalena Anderssons regering.

Johan Danielsson (S) blir även biträdande arbetsmarknadsminister, bostadsfrågan blir därmed kvar på arbetsmarknadsdepartementet. Den nya bostadsministern har en bakgrund på LO som EU-samordnare 2010–2019. Fram tills Magdalena Anderssons ministerutnämning var han EU-parlamentariker.

På pressträffen efter regeringsförklaringen talade han om bostäderna som en bärande del av välfärdspolitiken. Men det några specifika reformer utlovades inte och det märktes en tydlig koppling till arbetsmarknadspolitiken.

[ Annons ]

– Var du bor och din bostad avgör vilka arbeten du kan ta, var du kan studera och hur stor del av din vakna tid du behöver spendera på pendling. Därför kommer vi att behöva en fortsatt aktiv bostadspolitik som håller uppe den höga byggtakt som statsministern talade om, så att vi säkerställer bostäder i hela landet, bostäder där vanligt folk har råd att bo och att vi bygger bort bostadssegregationen, sa Johan Danielsson.

Johan Danielsson är när det kommer till bostadsfrågorna ett oprövat kort. Men på Fastighetsägarna hoppas man ändå på konkreta åtgärder.

– Vi välkomnar Johan Danielsson som ny bostadsminister. Det finns många utmaningar på bostadsmarknaden att ta tag i. En av de viktigaste frågorna är att skapa en bostadsmarknad som ger fler möjlighet att få en bostad. Vi välkomnar att frågan om att motverka svarthandel med hyresrätter finns med i regeringsförklaringen, vd Fastighetsägarna Sverige.

Från Fastighetsägarna håll hoppas man att Johan Danielsson särskilt ska arbeta för två saker nödvändiga för att öka utveckla hyresmarknaden. Dels att under våren få till en lag om oberoende tvistelösning så som föreslås i utredningen om effektivare hyresförhandlingar. Dels att inom ramen för utredningen en socialt hållbar bostadsförsörjning se till att regeringen fortsätter att leverera konkreta förslag.

Med tio månader kvar av mandatperioden för Magdalena Anderssons nytillträdda regering kan vi nog förvänta oss relativt lite bostadspolitik. Ett par utredningar pågår och ska presenteras. I sin regeringsförklaring nämnde Magdalena Andersson bostad bara vid två tillfällen. Dels när hon talade om bostadsområden som präglas av trångboddhet och en svart bostadsmarknad – då handlade det dock om åtgärder på kriminalpolitikens område. Dels nämnde hon att bostadstillägget höjs ytterligare – då handlade det om pensionerna.

Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen, hoppas i sin kommentar på att mattan inte ska ryckas undan från de byggprojekt som är beroende av investeringsstödet, som ju försvann med budgeten.

– På flera orter där de nya gröna industrierna växer fram är investeringsstödet en förutsättning för att kunna bygga hyresrätter med rimliga hyror. Det skulle drabba dem särskilt hårt. Budgeten som röstades igenom riksdagen avskaffade stödet, det är jag den första att beklaga. Men nu måste regeringen hitta vägar för att istället avveckla stödet successivt, så att marknaden får en chans att anpassa sig, säger Marie Linder i ett pressmeddelande.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]