Foto: Shutterstock
Publicerat 9 november, 2020

EU vrider upp energikrav visar läckta dokument

Dokument som läckt ut inför EU-kommissionens beslut om den gemensamma gröna eu-taxonomin visar att kraven kan bli betydligt högre än vad som hittills framkommit.

Den EU-gemensamma taxonomin kommer att på flera plan utgöra grund för vad som anses vara en grön investering. Detta främst genom utgöra en grund för investerare att jämföra branschers och enskilda bolags hållbarhetsarbete. 

Nu erfar fastighetstidningen att det kan komma att ställas betydligt högre krav vid köp av fastigheter än i det ursprungliga förslaget. Detta enligt dokument som läckt ut inför EU-kommissionens beslut.

[ Annons ]

Enligt det nya förslaget ställs betydligt tuffare krav på byggnader som byggts före den 31 december 2020 om de ska uppfylla de krav som taxonomin ställer på att få räknas som ett väsentligt bidrag till minskning av klimatförändringen.  Enligt det förlag som nu föreligger ska de uppfylla energiklass A. Det är radikalt mycket högre krav än expertgruppens förslag att byggnadens prestanda måste ligga inom de översta 15 procenten av det lokala befintliga beståndet mätt i primärt energibehov.

Om förslaget blir verklighet kan det få stora konsekvenser för fastighetsbolag som ger ut gröna obligationer.

Rikard Silverfur, chef utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna, är i grunden positiv till taxonomins krav på fastighetsbranschen. Men här menar han att det slår fel.

– Konsekvensen blir att taxonomin kommer styra investerare mot nyproduktion där föreslagna krav är satta lägre. Det blir lite bakvänt. Att bygga nytt är ju per definition mer ohållbart än att använda det som redan är byggt, säger Rikard Silverfur.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]