[ Annons ]

Malin Pellborn, hållbarhetschef, SBAB. Foto: Jennifer Glans
Publicerat 30 september, 2019

”Det är dags att vakna och se klimatriskerna”

En rapport från SBAB visar att det råder stor omedvetenhet och okunskap om vilka risker klimatförändringarna kan medföra vid bostadsköp. I rapporten vände man sig till 1000 villaägare. Men Malin Pellborn, hållbarhetschef på SBAB, menar att hela fastighetsbranschen behöver öka kunskapsnivån:

– I Sverige beräknas effekterna av den globala uppvärmningen bli tydligt märkbara omkring 2050. Det kan låta långt bort, men med tanke på att standardlöptiden för ett bolån är 30 år så befinner vi oss enbart en låneperiod därifrån. Som en konsekvens av detta riskerar marknadsvärdet på bostäder i låglänta, havsnära och översvämningskänsliga områden gå ner i framtiden.

[ Annons ]

Att vi bättre förstår vilken betydelse klimatförändringar kan komma att få både för nyproduktion av bostäder, men även för befintliga fastighetsägare i utsatta lägen, är centralt. Av de villaägare som deltog i vår undersökning svarade nästan 30 procent att de inte vet vad klimatrisker är för något. Dessutom verkar det saknas en gemensam strategi för hur myndigheterna ska bedöma och bemöta klimatriskernas påverkan.  Det är dock viktigt att fokusera på nödvändiga åtgärder istället för att i onödan spä på klimatångesten. Forskning visar att det med den teknik som redan finns idag och med överkomliga kostnader för både individer och samhälle går att begränsa ökningen i medeltemperaturen till 1,5 grader.

Fastighetssektorn står idag för en stor del av den energi som förbrukas i Sverige och vi kan alla göra mer för att effektivisera och reducera förbrukningen.

Från bostadsfinansieringssidan kommer vi att driva på genom att erbjuda gröna lån för de fastigheter där energiförbrukningen har lyckats reducerats och/eller till de fastigheter som är energieffektiva. Kunderna får därigenom en ytterligare räntereduktion. SBAB har även inlett ett arbete för att kartlägga alla våra finansierade bostäder, både villor och bostadsrätter, avseende klimatrisker.

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]