[ Annons ]

Ingela Lindh, ordförande Fastighetsägarna Sverige. Foto Johan Bergmark
Publicerat 12 april, 2021

Dags för nya villkor

Nu är det dags att ta tag i de utmaningar som hamnat på väntelistan under pandemin. I sin ledare pekar Ingela Lindh på behovet av regelverk som är flexibla så att fastighetsägare kan fortsätta att utveckla städer och orter.

När detta skrivs befinner vi oss i en situation med ökad smittspridning och en möjlig tredje våg av corona. Att då lyfta blicken mot livet bortom pandemin kan tyckas avlägset, men med allt fler vaccinerade kan dagen då vi kan börja återgå till ett mer normalt liv ligga närmare än det känns just nu.

För mitt under pandemin är det viktigt att komma ihåg att covid-19 trots allt inte bara inneburit utmaningar för de som blivit sjuka eller på andra sätt påverkats av pandemin. Vårt samhälle har genom de åtgärder som fastighetsbranschen och andra aktörer vidtagit kunnat fortsätta vara öppet.

[ Annons ]

De allra flesta har fortfarande sitt jobb kvar, studerar och lever sina liv ungefär som tidigare, om än med begränsade sociala kontakter – vilket kan vara nog så utmanade. De ekonomiska prognoserna pekar alla uppåt och framåt, optimismen inom handeln ökar och till sommaren kan också turismen börja komma igång igen.

Fastighetsägarna har genom ett intensivt arbete och en bra dialog med myndigheter och politiker verkat för att vi i fastighetsbranschen ska få så bra villkor som möjligt. Vi har till stor del lyckats med detta.

Pandemin har också fört med sig andra effekter som har stor påverkan på utvecklingen i hela landet. Våra storstäder fortsätter fortfarande att växa men inte lika snabbt som tidigare. Istället är det fler som väljer att bosätta sig på mindre orter. Och det är inte bara turistorter som Åre som lockar utan även flera mindre städer runtom i landet. Städer som klarat sig betydligt bättre än våra storstäders innerstäder när fler jobbar hemma och konsumerar lokalt.

Men det handlar definitivt inte om någon form av nollsummespel där den enes död är den andres bröd. Istället handlar det om att vi i allt högre grad behöver tänka att vi gemensamt måste se till att hela landet ska leva. När storstäder och regionstäder växer gynnar det också mellanstora och mindre städer. Den ekonomiska utvecklingen är inte begränsad till enbart ett fåtal platser där all tillväxt ska finnas.

Över landet finns potential att stärka utvecklingen och öka tillväxten, även om villkoren kan se olika ut. Fastighetsägande finns i hela landet och har olika utmaningar men samma mål – att skapa värden. För ägare, nyttjare och de orter och städer där det återfinns.

 Vi behöver tillsammans skapa förutsättningar för att skapa den attraktiva staden.

Det gemensamma är att det ska finns förutsättningar att själva skapa attraktiva städer och platser. Det är inte något som kan ske uppifrån eller från något annat håll än på det lokala planet. Vi behöver tillsammans skapa förutsättningar för att skapa den attraktiva staden med en blandning av bostäder, kontor, affärer, restauranger och nöjen.

Då behövs ett bra samarbete mellan politiker, fastighetsägare och handel och nöjen där man kan förstå varandras drivkrafter och förutsättningar och tillsammans skapa levande och attraktiva platser. Här har både de lokala fastighetsägarna och Fastighetsägarna stora möjligheter att skapa goda förutsättningar genom att vara konstruktiva och relevanta.

Men då måste förutsättningarna också finnas där genom anpassningar av regelverk, som gör det möjligt för fastighetsägare att kunna fortsätta utveckla städer och orter till platser där människor vill bo, jobba och leva. Regelverk som är flexibla, som ger möjlighet att testa sig fram och pröva vad som funkar och där vi kan tänka nytt. Kan vi skapa de förutsättningarna kan vi också skapa förutsättningar för att vi får levande städer och platser, oavsett om det är en småstad, turistort eller storstad.

Ingela Lindh, Ordförande Fastighetsägarna Sverige

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]