[ Annons ]

På bilden från vänster: Christin Carlsson, Castellum AB, Amanda Tevell, PE Teknik & Arkitektur, Sofia Wollmann, PE Teknik & Arkitektur, Per Kaijser, PE Teknik & Arkitektur, Tomas Carlsson och Nicklas Westberg, Castellum Mitt AB. Fotograf: Pavel Koubek.
Publicerat 19 maj, 2022

Castellum avtalar om klimatneutralitet

Castellum lanserar nu en ny typ av hyresbilaga som förbinder hyresvärd och hyresgäst till konkreta åtgärder för att nå klimatneutralitet till år 2030.

Att kunna erbjuda Gröna hyresavtal, en bilaga som har tagits fram av Fastighetsägarna, är numera mer eller mindre standard. För att nå klimatneutralitet krävs dock ett mer omfattande åtgärder. Castellums  nya hyresbilagan är ett avtal som förbinder hyresvärd och hyresgäst att göra konkreta åtgärder och mäta utfallet för minskade utsläpp.   

– Det krävs stora omställningar i fastighetsbranschen för att minska utsläppen av växthusgaser och vi och hyresgästerna är helt beroende av varandra för att nå målet om klimatneutralitet. Med det här samarbetet höjer vi ambitionsnivån på ett sätt som är helt unikt i branschen, säger Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum. 

[ Annons ]

PE Teknik & Arkitektur i Örebro är den första hyresgästen som Castellum tecknar detta tilläggsavtal med. När den nu är undertecknad förbinder sig fastighetsägare och hyresgäst att gemensamt skapa en färdplan för klimatneutralitet till år 2030. Färdplanen fokuserar på mätbarhet, konkreta åtaganden och omfattar allt ifrån el, värme och kyla, inköp av varor och tjänster, avfallshantering och återvinning till transport och pendling.  

– Hyresbilagan för klimatneutralitet utgår ifrån ett vetenskapsbaserat förhållningssätt där fokus ligger på att nå mätbar CO2e-reduktion baserat på faktiska data. För att uppnå detta krävs ett systematiskt arbete och långsiktig samverkan, säger Amanda Tevell, affärsenhetschef på PE Teknik & Arkitektur och ansvarig för projektet.

Det första åtgärderna blir att ta fram faktisk koldioxiddata och göra utsläppsberäkningar. Samtidigt utreds möjligheten för solceller och synergier för avfallshantering, leverantörstjänster och inköp av elektronik. 

– För att nå våra mål måste vi fokusera på att tillsammans med våra kunder göra skillnad och reducera våra utsläpp. Jag ser verkligen fram emot att följa arbetet med PE Teknik & Arkitektur i Örebro, med ambitionen att hitta ett skalbart upplägg som går att sprida till fler kontor och som på allvar gör skillnad för klimatet, säger Per Gawelin, region-vd, Region Mitt.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]