[ Annons ]

Riksdagens krav på högre nivåer av tillåtet buller utanför bostadsfastigheter har gått igenom. Den 1 juli börjar de nya reglerna gälla.
Publicerat 11 maj, 2017

Nu får det bullra mer utanför bostäderna

Mot Boverkets inrådan har regeringen klubbat igenom riksdagens krav på högre bullernivåer i bostadsområden. ”Kommer att underlätta för kommuner”, menar bostadsminister Peter Eriksson.

Från och med den 1 juli i år blir det tillåtet att bygga bostäder kvadratmeter på platser där bullret utanför husfasaden uppgår till 65 dBA ekvivalent ljudnivå – om bostäderna understiger 35 kvadratmeter. Dagens gräns går vid 55. Samtidigt höjs också riktvärdet för buller utanför lägenheter över 35 kvadratmeter från nuvarande 55 dBA till 60.

[ Annons ]

Det var för drygt ett år sedan som bostadsminister Peter Eriksson tog ställning i frågan om höjda nivåer av tillåtet buller i bostadsområden som han ansåg vara en nödvändig strategier för att öka bostadsbyggandet.

Förslaget om att höja riktvärdena mötte motstånd hos Boverket som motiverade sin kritik med att ökningen skulle kosta mer än det smakar.

”En ändring av riktvärdena i enlighet med det remitterade förslaget bedöms inte möjliggöra fler bostäder”, skrev Boverket i sin rapport.

Men på torsdagen beslutade regeringen ändå att höja riktvärdena för att tillmötesgå riksdagens krav. I ett pressmeddelande poängterar Peter Eriksson att beslutet inte innebär ändrade krav för ljudmiljön inomhus.

– Det här underlättar för kommuner som vill bygga bostäder i trafikintensiva lägen, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Den bedömningen gör även Fastighetsägarna Sveriges näringspolitiska expert Rikard Silverfur, som menar att  beslutet är i linje med vad den förra regeringen föreslog.

– Vi var positiva till det redan då och bedömer att detta gör det möjligt att kunna bygga fler bostäder per projekt. Det är också bra att kraven på ljudmiljön inomhus är oförändrade. Byggtekniskt är det idag inga svårigheter att få till en god inomhusakustik, så jag bedömer inte att det kommer att bli svårare att fortsätta att leva upp till kraven i BBR, säger han och fortsätter;

 Däremot hade vi gärna sett att man mätte buller vid bostadens fönster och inte vid fasaden, då skulle man kunna ta tillvara arkitekturens och byggnadsutformningens möjligheter att hantera buller, och samtidigt skapa arkitektoniskt mer intressanta hus.

Regeringen fortsätter att arbeta för att underlätta tillämpningen av bullerfrågor vid planering av bostäder och har tidigare gett Boverket i uppdrag att följa upp tillämpningen av PBL, Plan- och Bygglagen, avseende buller.

Boverket har även fått i uppdrag att genomföra kompetensinsatser för att främja en mer enhetlig och effektiv tillämpning av PBL.

Läs också:

http://fastighetstidningen.se.hemsida.eu/tystnad-en-ny-lyxvara/

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]