Kravet på elektronisk personalliggare väcker många frågor.
Publicerat 4 april, 2016

Frågorna kring personalliggare ­hopar sig

Vid årsskiftet infördes kravet på elektronisk personalliggare på bygg­arbetsplatser. Nu hopar sig frågorna.

Både fastighetsägarna och Skatteverket har blivit nedringda av fastighetsägare som har frågor om de nya kraven på elektronisk personalliggare.

[ Annons ]

– Det är förståeligt. Man ser sig inte i första hand som en byggherre, det blir väldigt mycket ny information att sätta sig in i, säger Conny Svensson, nationell samordnare på Skatteverket.

Myndigheten arbetar just nu med alla de oförutsedda frågor som dykt upp på byggarbetsplatser runt om i landet. Conny Svensson betonar att Skatteverket inledningsvis håller en mjuk linje tills alla fått den information de behöver. Inga sanktionsavgifter det första halvåret, lovar han.

Syftet att stävja svart arbetskraft är positivt, menar Rikard Silverfur, näringspolitisk expert på Fastighetsägarna Sverige. Men ansvaret att tillhandahålla personalliggaren borde inte ligga på byggherren.

– Jämför med när man klipper håret på en frisersalong. Skatteverket skulle aldrig komma på idén att kräva att du som frisörkund ska anmäla klipptiden till Skatteverket eller tillhandahålla system för personalliggare till frisersalongen. Ansvaret borde ligga helt på arbetsgivaren.

5 vanliga frågor – Conny Svensson på Skatteverket svarar

Conny Svenssson

Jag har ramavtal på tre år med en byggfirma för löpande arbete i min fastighet. Hur länge kan fastigheten räknas som samma byggarbetsplats? 

– Varje avrop inom ramavtalet ska anmälas separat. Pågående byggnation omfattar inte upphandling, projektering eller annat förarbete som till exempel provborrning, utan endast arbetet som börjar när spaden är i jorden.

Vilka kostnader ska räknas in i ett och samma byggprojekt?

– Alla kostnader för arbete och material ingår. Administrativa kostnader och kostnader för upphandling ingår inte. Kostnaderna ska alltid redovisas exklusive moms.

Jag ska renovera portarna i flera hus. Räknas det som en eller flera separata byggarbetsplatser?

– Så länge det gäller ett och samma område och en och samma byggherre så räknas detta som en enda byggarbetsplats.

Kan jag överlåta ansvaret för personalliggaren till en entreprenör? 

– Ja, men endast vid total- eller generalentreprenad. Överlåtelsen måste vara skriftlig och omfatta hela ansvaret. Om entreprenören låtit bli att registrera personal och en sanktionsavgift utdöms så belastar det inte byggherren.

Ska jag registrera de personer som levererar byggmaterial eftersom den vistas på min byggarbetsplats?

– Nej. Personer som lossar eller lastar material under kortare tid behöver inte noteras i liggaren.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]