Stor efterfrågan fortsätter driva upp hyrorna på andrahandsmarknaden.. Foto: Shutterstock.
Publicerat 20 oktober, 2016

Bostadsbyggandet når toppnivåer i Sverige

Bostadsbyggandet i Sverige fortsätter att öka. Antal påbörjade lägenheter i flerbostadshus har nu nått den högsta nivån sedan början av 1990-talet. Det visar en konjunkturrapport från Sveriges byggindustrier.

Bostadsbyggandet i Sverige blomstrar och ligger idag i nivå med hur det såg ut under byggandet av miljonprogrammet. Sammantaget påbörjades 46 900 nya bostäder förra året och antalet bedöms i år öka med över 20 procent till 61 000.

[ Annons ]

Under perioden 1975-2015 påbörjades i genomsnitt knappt 4 500 lägenheter i flerbostadshus per kvartal. I år uppskattar Sveriges byggindustrier att det påbörjades drygt 13 000 lägenheter i flerbostadshus per kvartal.

– För byggindustrin ser vi en fortsatt bred uppgång som även i år drivs av starkt ökande bostadsinvesteringar. Nästa år kommer en något svagare efterfrågan på ägda bostäder att dämpa bostadsbyggandet lite grann, säger JohanDeremar, nationalekonom Sveriges byggindustrier.

Mest byggs det i Stockholm, Göteborg och Malmö. Men även Örebro län visade på ett starkt bostadsbyggande. En orsak skulle kunna vara den så kallade Örebromodellen som bygger på en omvänd byggplanering där en mer generell detaljplan som kan hållas öppen för flera intressenter tas fram.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]