[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 22 januari, 2021

Vad vi borde prata om 2021

Det talas om behovet av en omstart när coronakrisen väl är över. Kanske gäller det även debatten, så vad har vi missat och vad bör lyftas i debatten i år? Vi frågade fem personer vad de hoppas på 2021.

– Coronakrisen har inneburit vissa lättnader i exempelvis kreditrestriktioner. Men jag tycker det helt missats att dessa även behövs långsiktigt. Även i ljuset av corona tycker jag att fokus på äldres boendesituation har uteblivit i princip helt. Så den debatten ser jag fram emot!
Caroline Szyber, egenföretagare och bostadsdebattör på bland annat bostadsbubblan.org

– Alla kan inte arbeta hemifrån. Alla har inte kunnat välja amorteringslättnader – de som hyr sitt boende.  Därför hoppas jag att vi lyfter blicken och diskuterar lättnader och lösningar med fokus på hur olika coronapandemin faktiskt påverkat olika grupper i samhället. 
Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB

[ Annons ]

– Jag brukar ju säga att den mest hållbara byggnaden är den som aldrig behöver byggas. Men ska man envisas med att bygga så borde ju det vara självklart att satsa på att effektivisera bygg- och förvaltningsprocesserna. Enligt Boverket så genererar byggfel direkt och indirekt mellan 83 till 111 miljarder kronor i kostnader varje år. Vi borde prata mer om de enorma värden som går upp i rök och som man borde se över innan man ens bygger något nytt.
Robin Rushdi Al-Sálehi, grundare av proptechplattformen Vakansa

– Hoppas att bostadsmarknaden kommer tillbaka i fokus och då särskilt hur vi ska bygga nytt på ett sätt som gör både ägda och hyrda bostäder mer åtkomliga för hushåll med lägre inkomster. Befolkningen fortsätter att växa liksom inkomstskillnaderna och något måste göras. Men vi behöver prata om flexibilitet i nyttjande av fastigheter. Det finns ju nu en utredning som ska titta på hur man kan göra det lättare att omvandla kontor och detaljhandelsfastigheter till bostäder. I förlängningen ligger frågor om vad som ska regleras i detaljplaner. Hur mycket behöver egentligen regleras när det gäller markanvändningen?
Hans Lind, professor i fastighetsekonomi

– De växande klyftorna mellan generationer som alltid hamnar i skymundan. Allt fler äldre bor ensamma i stora hus och har ett växande behov av anpassade bostäder. Samtidigt försvåras familjebildningen av att många hushåll i familjebildande ålder har stora svårigheter att köpa ett hus, såsom generationerna innan dem har gjort. Dels för att kreditrestriktionerna fäller krokben, dels för att husen bebos av äldre som bor kvar i sina villor. De stora strukturella problemen på bostadsmarknaden behöver en lösning och det snart!
Linda Lövgren, bostadsanalytiker på WSP

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]