Skanska bjuder in till medborgardialog

Skanska genomför en dialogsatsning i Göteborg och låter invånarna vara med att utveckla staden som de själva vill bo i. I pilotprojektet i Tolered blev en kal byggtomt till en lekplats.