Malmegårds Fastigheters vd Fredrik Håkansson och Mega Grocers ägare Sikander Hayat. Foto: Johan Bergmark
Publicerat 15 december, 2022

Så vände Märsta

De kriminella grupperingarna var på väg att ta över helt. Men i Märsta gick man samman och nu etablerar sig nya företagare i området.

Över stora delar av Märsta syntes fyrverkerierna den där sensommarkvällen 2019. Men det som de flesta tolkade som en färgsprakande glädjeexplosion var lika mycket en krutdoftande maktdemonstration av det kriminella nätverk som sakta höll på att ta över stora delar av lokalsamhället. Inför polisen hade vittnen pekat ut förövaren bakom en dödsskjutning. Men när det väl skulle upp i tingsrätten drog de tillbaka sina vittnesmål och den frikände firades nu stort.

[ Annons ]

Det är en ögonblicksbild av hur de kriminella grupperingarna var på väg att mer eller mindre ta över delar av Märsta. Vänortsringen, ett på ytan nästan bedrägligt välskött område byggt under sent 80-tal – varken finns med nu, eller har funnits på listan över landets utsatta områden. Men grannområdet Valsta, som bara ligger 500 meter bort, är uppsatt på polisen lista som ett så kallat riskområde. Kanske att Vänortsringen lagts till där om inte Malmegårds fastigheter inlett ett intensivt trygghetsarbete i flera dimensioner.

Den kriminella grupperingen Märstanätverket har inte orsakat samma mängd svarta rubriker som gängkonflikten mellan Dödspatrullen och Shottaz. Men mätt i våldskapital är de enligt journalisten Lasse Wierups bok Gangsterparadiset det kriminella nätverk som har det näst högsta våldskapitalet i Sverige.

”Märstanätverket” har näst högst våldskapital i Sverige. Källa: Boken ”Gangsterparadiset” av Lasse Wierup

I mångt och mycket lämnades förorten strax intill Arlanda flygplats i sticket när det lokala poliskontoret stängde 2014. Problemen i andra bostadsområden ansågs mer akuta. När Polisen dagliga närvaro i området minskade ökade Märstanätverket sitt inflytande successivt under perioden 2014–2019, vilket ledde till att det var svårare för restaurangerna i området att bedriva sin verksamhet. 2019 var påverkan så stor att några av Malmegårds lokalhyresgäster, som upplevde att de inte fick gehör hos kommun och polis, bad om hjälp för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet utan att bli hotade och trakasserade. Även de boende påverkades av våldet, där exempelvis föräldrar inte vågade släppa ut barnen efter klockan fyra på eftermiddagen av rädsla för att de skulle bli offer för den pågående konflikten.

Fredrik Håkansson, vd på Malmegårds Fastigheter, beskriver de initiala svårigheterna att få gehör hos polisen och kommunen i trygghetsfrågorna, och hur han insåg att fastighetsbolagen själva behövde ta tag i situationen.

Malmegårds Fastigheters vd Fredrik Håkansson och Mega Grocers ägare Sikander Hayat. Foto: Johan Bergmark

Malmegårds fastigheter tog initiativet att 2020 starta BID-föreningen Trygg i Märsta, där de övriga fastighetsbolagen (Sigtunahem, Fastpartner, Victoriahem, Wåhlin fastigheter, HSB Stockholm) tillsammans med Sigtuna kommun, polisen och brandkåren samarbetar för att motverka kriminaliteten och öka integrationen i området.

I början inriktades arbetet på de grundläggande behoven, som att förbättra skalskydd, öka tryggheten i garagen som användes för drog- och vapenförsäljning samt att motverka olovlig andrahandsuthyrning.

Risutbudet på Mega Grocers är något utöver det vanliga. Foto: Johan Bergmark

Men ganska snart insåg man att det inte räckte att arbeta brottsförebyggande. Fredrik Håkansson talar om vikten av att genom sociala insatser förändra närområdet på tre plan.

Att stärka den individuella förmågan:

– Livsvillkoren är svårare i ett socioekonomiskt utsatt område. Exempelvis finns det många som inte pratar svenska, många barn klarar inte skolan med godkända betyg, arbetslösheten är hög och det finns också en utbredd tystnadskultur och avsaknad av tillit till offentliga institutioner som kommun, socialtjänst och polis. Man behöver på olika sätt lyfta de som bor i området, särskilt de unga, för att göra det svårare för gängen att rekrytera nya medlemmar men också att göra de äldre mer attraktiva på arbetsmarknaden. Vi har satsat på läxläsning, språkkaféer, riktade insatser för riskungdomar.

Att stärka den kollektiva förmågan:

– Att öka tilliten mellan de boende och våga agera mot gemensamma ordningsstörningar är viktigt för att skapa en trygg närmiljö. Vi måste se till att det fungerar grannarna emellan så att man vågar säga till om någon röker i trappuppgången, slänger skräp på gården eller missköter sig på annat sätt. Trygg i Märsta har drivit på med trapphusträffar och grannsamverkan för att öka den sociala kontrollen där hyresgästerna känner ägande för platsen.

Och så den institutionella förmågan:

– I dessa områden har civilsamhället med socialtjänst, kommunala verksamheter, bibliotek och annat till stora delar försvunnit. Till slut är det bara våra fastighetsskötare kvar, som mer eller mindre ses som det offentligas representant. Samverkan mellan fastighetsägare skapar större handlingsutrymme och är mer effektivt än om en fastighetsägare står ensam.

 När vi fick direktkontakt med polisen blev det skillnad på riktigt.

Om det 2019 var ensamt att hantera den svåra situationen så tycker Fredrik Håkansson att man genom Trygg i Märsta har lyckats skapa samverkan kring gemensamt långsiktiga mål.

– Nu har vi ett bra samarbete med kommunledningen som är viktigt för områdets fortsatta utveckling. När vi fick direktkontakt med den centrala enhet hos polisen som arbetar mot gängkriminalitet blev det skillnad på riktigt, säger Fredrik Håkansson.

Utan polisens agerande hade det knappast gått att på ganska kort tid vända utvecklingen. Men lika viktigt var det dagliga, konkreta trygghetsarbetet nere i garaget under butiker och restauranger på Vänortsringen.

Riadh Toumi, fastighetsförvaltare på Malmegårds, håller ställningarna. Foto: Johan Bergmark

Riadh Toumi, fastighetsförvaltare på Malmegårds, har den där egenheten att hela tiden göra någon mikroåtgärd nästan obemärkt i farten medan vi går. Vips så har han avlägsnat något från det exemplariskt rena betonggolvet innan jag hann se vad det var. Vad som förmodligen bara är ett tappat kvitto eller liknande är samtidigt en praktisk tillämpning av Broken Windows – alltså den kriminologiska teori som betonar vikten av att förebygga oordning innan det trappas upp. När det var som intensivast handlade det dock inte om borttappade kvitton eller kolapapper. I skrymslen och vrår gömdes det både vapen och narkotika.

Bakom tjock pansarplåt sitter ljudsensorer som skickar ut frekvenser som bara kan uppfattas av unga öron som uppehåller sig för länge på platsen. Riadh Toumi skruvar ner till ett frekvensomfång som även en tinnitusskadad reporter kan uppfatta. Det kan knappast beskrivas som behagligt. I garaget finns också ett antal kameror som även polisen har tillgång till för att snabbt kunna analysera och agera på eventuell olovlig verksamhet.

För ett år sedan blev Malmegårds kontaktade av ett fastighetsbolag som ville avyttra en kommersiell fastighet med stora vakanser.

– De insåg att det inte kunde hantera problematiken på ett vettigt sätt och undrade om vi inte kunde köpa, säger Fredrik Håkansson.

Riadh Toumi, fastighetsförvaltare på Malmegårds. Foto: Johan Bergmark

Under ett år har man arbetat intensivt med att hantera och avsluta kontrakt för en tidigare problemhyresgäst. Nu har man fyllt de vakanser som funnits under åtta års tid. Fredrik Håkansson menar att det är en viktig byggsten i sig för stärkt trygghet att få in mer företagande och ett bredare utbud.

– Genom att ha bra företag som har attraktiva erbjudanden som är relevanta för lokalbefolkningen kan man skapa en trygg mötesplats som alla är stolta över. Ett bra exempel på detta är Mega Grocers som erbjuder mat från världens alla hörn och har ett sortiment som inte går att hitta hos Ica, Axfood eller Coop. Kunderna till butiken kommer från hela Märsta, men det finns även kunder som åker från Västerås för att handla i butiken.

Fredrik Håkansson tar ett djupt andetag.

– Vi kan lyfta individer, se till att ha bra hyresgäster och hålla våra fastigheter i gott skick. Men för att på sikt lösa utmaningen i de utsatta områdena och i Märsta måste vi få hit en daglig närvaro av poliser som syns i området. Annars kommer problemen inte kunna lösas, och allt upprepas igen, och igen och igen…


Läs mer:

[ Reportage ]
[ Nyheter ]
[ Krönikor ]